INFO HUB ERASMUS+

E Premte, 6 Mars 2020
Ora 11:30-12:30
Vendi: Biblioteka “Misto Treska”, Rr Mine Peza, afër Kafe “Flora”
Zyra Kombëtare Erasmus+ për AL në bashkëpunim me Agjencinë e Rinisë në Bashkinë e Tiranës organizojnë: Dita Informuese “INFO HUB”, mbi mundësitë që programi Erasmus+ ju ofron studentëve apo të rinjve që duan të studjojnë në një nga këto programe. 

INFO HUB ERASMUS+

E Premte, 21 Shkurt
Ora 11:30-12:30
Vendi: Biblioteka “Misto Treska”, Rr Mine Peza, afër Kafe “Flora”

 

Zyra Kombëtare Erasmus+ për AL në bashkëpunim me Agjencinë e Rinisë në Bashkinë e Tiranës organizojnë: Dita Informuese “INFO HUB”, mbi mundësitë që programi Erasmus+ ju ofron studentëve apo të rinjve që duan të studjojnë në një nga këto programe

 

Vacancy Albania NEO Coordinator

European Commission recruitment

of the Local Coordinator for the

National Erasmus + Office in Albania (NEO)

Erasmus+ is the European Union programme that supports projects, partnerships, mobility and dialogue in education, training, youth and sport for the period 2014-2020. Built on the experience and success of existing programmes, it aims at boosting skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work in the EU and in its partner countries all over the world. Erasmus+ includes a strong international dimension notably in the fields of higher education and youth.

The National Erasmus+ Offices (NEO) assist the Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), and the Partner Country authorities concerned in the implementation of the Erasmus+ Programme. Their mandate covers all supporting, promotion, monitoring and dissemination activities related to the international dimension of Erasmus+ activities in higher education (Credit Mobility, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity-building Higher Education, Jean Monnet).

For additional information on Erasmus +, please consult:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Minimum requirements for the post

  • University Master degree; a PhD would be an advantage;
  • At least 5 years of project management experience, some of which with international projects. Project management experience in higher education will be considered an asset.
  • Experience in public administration in the field of HE in Albania or abroad will be considered an asset.
  • Excellent analytical, presentation and reporting skills;
  • Excellent language skills: oral and written fluency in English and Albanian;
  • Experience as team leader. Team spirit, commitment as well as a strong sense of initiative;
  • Very good knowledge of the local and international environment and the higher education sector in the region;
  • Readiness to travel inside and, occasionally, outside Albania.

Other experience to be considered:

  • Experience in training and communication;
  • Good computer literacy (word, excel, power point).

How and Where to apply

Motivation letter and CV (europass format) to be sent to the following email address:

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu with e-mail subject: “Application – NEO-Albania”

Deadline for applications: 31 January 2020, midnight Brussels time

For further and full details on the job description and the application process please consult the website: https://eeas.europa.eu/delegations/albania/72834/local-coordinator-national-erasmus-office-albania-neo-vacancy_en

“Sfidat drejt implementimit të suksesshëm të programit ‘Master i Përbashkët’ ”

Aktiviteti shtyhet per Shkurt 2020

Datë:  16 Dhjetor 2019

Ora: 09:30 – 16:00

Vendi: Universiteti Politeknik I Tiranës.

Programi “Master i përbashkët” është themeluar që në Deklaratën e Bolonjës me Komunikatën e Pragës dhe në ditët e sotme gjithnjë e më shumë Universitetet Evropiane ofrojnë programe të përbashkëta si një mjet i rëndësishëm në ndërkombëtarizimin dhe bashkëpunimin brenda Zonës Arsimore Evropiane.

Seminari kombëtar ka për objektiv informimin, nxitjen e reflektimit dhe debatit midis pedagogëve, ekspertëve, zyrtarëve publik, mbi zhvillimet e fundit të programit “Master i Përbashkët” në kornizën shqiptare.

Ky aktivitet, pritet të mbledhë më shumë se 100 përfaqësues nga universitet e vendit, ministritë e ndryshme, agjencitë publike që veprojnë në arsimin e lartë, ekspertët shqiptarë dhe të BE-së, etj.

Ju mirëpresim!

CALL 2020- U hapen thirrjet për Aplikimeve 2020 për Programet Erasmus+

– Key Action 1 (KA1) – Shkëmbim Studimor të Individit

– Key Action 2 (KA2) – Bashkëpunim për inovacion dhe shkëmbim të praktikave të mira

– Key Action 3 (KA3) – Mbështetje për reformën e politikave

– Jean Monnet activities

– Sport

Cdo institucion publik ose privat aktiv në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit mund të aplikojë për fonde në kuadër të Programit Erasmus +

Për më shumë informacion gjeni linkun më poshtë:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en

SEMINAR RAJONAL HERE- EKPERTET E REFORMAVE TE ARSIMIN E LARTE

NE MBESHTETJE TE PERPJEKJEVE PER TE PERFORCUAR DIMENSIONIN SOCIAL NE ARSIMIN E LARTE.

Me pjesëmarrjen e :

-HERE dhe NEO nga vendet e rajonit

-Anëtar senati te komisionit te planit strategjik

-ASCAL

-Përgjegjës departamenti

-Koordinator programi studimi

-Perfaqësues të studenteve

-Perfaqësues të zyrave SC dhe Karrierës.

 

Datë:  26 Nëntor  2019

Ora:    9.30- 16.00

Institucioni pritës: Universiteti i Tiranës, Fakulteti I shkencave të , Tiranë

Erasmus+Quiz, aktivitet në kuadër te ditëve ndërkombëtare Erasmus+

Aktiviteti Erasmus+Quiz është një ndër aktivitetet  që zhvillohen në qytetin e Tiranës në kuadër të Erasmus+Days 2019. Pyetësori do të jetë përqëndruar në programet Erasmus+, njohuri mbi mundësitë që ofron programi, eksperiencat, vendet dhe kulturat që përfshihen në këtë program.

 

Zyra Erasmus+ në Tiranë fton në orën 20:00, datë 12 Tetor, në Destil Tirana, të gjithë ata që kanë eksperiencë të dëgjuar dhe jetuar, ata që kanë nevojë të mesojnë më shumë për Erasmus+ dhe të gjithë ata që kanë dëshirë të argëtohen.

Çmimet për fituesit, nuk do të mungojnë

Ditë Informuese mbi Programin Erasmus+ në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë

Data: 31 Maj 2019

Vendi: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorës.

Tema: Takim Informaciondhënës

Një nga mënyrat më të thjeshta për të mësuar më tepër për Erasmus+ është të merrni pjesë në aktivitetet e Info Sessions qe zyra kombëtare Erasmus+ organizon.

Këtë të Premte, datë 31 Maj, ju ftojmë në ambjentet në Universitetit të Vlorës për të biseduar me tepër dhe jemi të hapur për pyetjet tuaja.

 

Tek linku me poshte gjeni axhenden:

Regional Info Day Erasmus+ 31 May 2019

Ftesë e hapur për pjesëmarrje në Seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 9:30, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo).

 

Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë:

 

–       Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e studentëve në IAL-të;

–       Rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse të IAL dhe të sistemit të AL;

–       Diskutimin  për organizimin e sondazhit kombëtar të studentëve;

–       Shkëmbimin e  mendimeve, ideve  dhe përvojave  lidhur me zbatimin e mekanizmave formalë dhe informalë të angazhimit të studentëve;

–       Diskutimin mbi zhvillimin e një kulture institucionale të përfshirjes së studentëve

–       Diskutimin  mbi rolin e studentëve në sigurimin e cilësisë në IAL-të;

–       Paraqitjen e praktikave të mira dhe konkrete evropiane për angazhimin e studenteve dhe të shoqatave të tyre;

–       Diskutimin e disa rezultateteve të pyetësorit për përfaqesuesit në senat në IAL-të publike;

–       Dhënien e rekomandimeve për përmirësime të mëtejshme në rritjen e rolit të studentëve në IAL-të;

 

 

Ju mirëpresim !