Vizitë Monitoruese, Stafi I Erasmus+ në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër.

Në datën 13 maj 2019, Stafi i NEO Shqipëri, organizoi një takim monitories në kuadër te projektit ICM me temë “Reformimi i Studimeve të Doktoraturës në Malin e Zi dhe Shqipëri -paradigmë e një praktike të mirë”, që është duke u zbatuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Takimi siguron drejtësinë dhe transparencën e kritereve të përdorura dhe procesit përzgjedhjës, të pjesëmarrjes në mobilitet. U diskutuan plotësimet e dokumenteve të detyrueshme si: Marrëveshje Patneriteti, Sigurimi i Cilësisë, Plani i Menaxhimit, Plani I Vizibilitetit dhe i perdorimit, si edhe vështirësitë me të cilat janë përballur gjatë fazave të para të projekti. Stafi i NEO Shqipëri udhëzoi dhe dha rekomandime për të përmirësuar zbatimin në kohë të projektit Lëvizshmëria Ndërkombëtare e Kreditive (Shkëmbimet Sutdentore).  

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” gjatë periudhës 2015- 2020, ka 9 partneritete ICM në zbatim në Shqipëri.

Panairi i BE

Me date 10 Maj Zyra Kombetare Erasmus+, ishte e pranishme ne panairin e BE-së, ne aktivitetin më te madh te Javës së Evropës 2019, ne nje  pasdite plot argëtim, diskutime, muzikë, plotësisht dedikuar Evropës dhe mbi te gjitha me shume informacione te vlefshme studimet ne Universitetet Europiane, programet e mobilitetit per student, bursat për studime Master, financimin e projekteve te bashkëpunimit mes universiteteve shqiptare dhe europiane nepermjet programit Erasmus+

Panairi ‘Erasmus+ days’ ne Universitetin ‘Aleksander Xhuvani’ ne Elbasan

Zyra Kombetare Erasmus+ me date 6 Maj ka qene  e pranishme ne Ceremonine e hapjes se Erasmus+ Days, ne Universitetin ‘Aleksander Xhuvani’ ne Elbasan, duke vijuar qe me date 8 Maj te jete e pranishme ne International Fair me stenden Erasmus+, ku ka ndare informacione mbi programin Eramsus , mbi mobiltete te shkembimit dhe bursave per Master. Te ftuar ne kete aktivitet ishin 11 Universitete te huaja te cilat prezanantonin gjithashtu programet e tyre te studimit. Ky aktivitet u prit me shume entuziazem nga studentet e Universitetit te cilet vizituan stenden e Erasmus +.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet për “mobilitetin ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës. Ky aktivitet u zhvillua më 27 shtator 2018, në ambientet e këtij universiteti.  

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Universiteti Europian i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës aktualisht po zbaton apo ka nënshkruar  38 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 16 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=1199

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus MArED

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën e impaktit të projektit Tempus Mared. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 10 korrik 2018 dhe në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali të Vlorës, më datë  27 shtator 2018.

Projekti 3 vjeçar MArED mbështeti ndërtimin e burimeve njerëzore të afta dhe të kualifikuara në detari nëpërmjet modernizimit të Arsimit të lartë Detar në Malin e Zi dhe në Shqipëri.

Projekti u përgatit  nga Universiteti i Malit të zi dhe përfshiu 17 institucione partnere nga Spanja, Sllovenia, Austria, Kroacia, Rumania, Mali i zi dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://www.mared.ac.me/

Zhvillohet aktiviteti përmbyllës dhe vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “QAinAL”.

Stafi i ZKE+, mori pjesë në aktivitetin përmbyllës dhe ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri – QAinAL”. Këto aktivitete u zhvilluan në ambientet e Universitetit “Marin Barleti” në Tiranë me 17 shtator 2018 dhe në ambientet e Hotel Adriatikut në Durrës me 18 shtator 2018.

Projekti 3 vjeçar QAinAL (2015-18) mbështeti proceset e sigurimit të cilësisë dhe mekanizmave të menaxhment efektiv dhe përmirësimin e të nxënit në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. Projekti u koordinua  nga Universiteti i Salzburgut, në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga Italia, Rumania, Shqipëria dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.qainal.eu

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “T@SK”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Drejt rritjes së ndërgjegjësimit, përgjegjësisë dhe cilësisë së punës sociale – T@SK. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës më datë 28 Qershor 2018 dhe në mjediset e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” më datë 10 Korrik 2018.

Projekti 3 vjeçar T@SK (2017-2020) synon përforcimin dhe modernizimin e Sistemit Shqiptar të Shërbimeve Sociale nëpërmjet modernizimin e Arsimit të Lartë në fushën e punës sociale dhe lidhjen e tij me mjedisin e punës duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet institucioneve akademike dhe profesionale evropiane të fushës.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Firences, në Itali dhe përfshin 7 institucione partnere nga Italia, Spanja, Portugalia dhe Shqipëria. Universiteti i Tiranës, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” janë partnerët shqiptarë në projekt.

Për më tepër informacion: http://www.taskproject.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “SPEED”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën e impaktit të projektit Tempus SPEED. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës, më datë 9 korrik 2018 dhe në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 10 korrik 2018.

Projekti 3 vjeçar SPEED mbështeti reformën akademike në fushën e shkencave sportive, duke përfshirë IAL-të e vendeve të Ballkanit Perëndimor përtej konflikteve ekzistuese, ndikoi në uljen e tensioneve dhe fuqizimin e harmonizimit në rajon, në përputhje me politikat e zgjerimit të BE-së.

Projekti u koordinua nga Universiteti i Romës “Foro Italico” dhe përfshiu  Universitetin e Sporteve të Tiranës, Universitetin e Shkodrës, Universitetin e Elbasanit,  Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Beogradit, Universitetin e Nishit, Universitetin e Novi Sadit, Universitetin Kombëtar & Kapodistrian te Athinës, Universitetin e Danimarkës Jugore dhe Universitetin e Vienës.

Për më shumë informacion:  http://tempus-speed.eu/ 

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “EduLAw”.

Stafi i ZKE+ ndërmori më 28 qershor 2018, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Futja e moduleve të së drejtave dhe ligjit në  formimin e mësuesve dhe shkencat edukative – EduLAw”. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.

Projekti 3 vjeçar EduLAw (2016-2019) synon përmirësimin e formimit të mësuesve për zhvillimin e të drejtave në shoqëri dhe trgun e punës dhe rritjen e nivelit të njohurive dhe aftësive në IAL-të duke zhvilluar module të reja on-line dhe programe novatore për formimin e mësuesve.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Lirë i Brukselit, në Belgjikë dhe përfshin 11 institucione partnere nga Beligjika, Polonia, Lituania, Bjellorusia, Rusia, dhe Shqipëria. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Durrësit janë partnerët shqiptarë në projekt.

Për më tepër informacion:  http://edulaweu.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “Master në Inovacionet Europiane për një Menaxhim të Qëndrueshëm të Territoreve Shqiptare, zonave rurale dhe bujqësisë: Instrumentet, politikat, strategjitë –SmartAL”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + SmartAL. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës më datë 1 Qershor 2018 dhe në mjediset e Zyrës Kombëtare Erasmus + më datë 7 Qershor 2018.

Projekti 3 vjeçar Smart AL (2017-2020) synon të adresojë nevojat e reja të tregut të punë në fushat e administrimit të territorit, politikave bujqësore, zhvillimit rural dhe inovacionii nëpërmjet përmirësimit të ofertës akademike dhe mjeteve të tjera.

Projekti koordinohet  nga Insituti Agronomisë Mesdhetare të Montpelliesë, në Francë dhe përfshin 7 institucione partnere nga Franca, Greqia, dhe Shqipëria. Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti i Korçës dhe Universiteti Europian i Tiranës janë partnerët shqiptarë në projekt.