Seminari kombëtar mbi “Financimin e institucioneve të arsimit të lartë në kuadër të ligjit të ri të të arsimit të lartë”

Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për reformat e arsimit të lartë (HERE) zhvilloi më datë 20 Nëntor 2015, në ambientet e  Universitetit “Fan Noli” të Korçës, seminarin kombëtar me temë “Financimi i institucioneve të arsimit të lartë në kuadër të ligjit të ri të arsimit të lartë”.

Ky aktivitet mblodhi së bashku anëtarët e stafeve akademike nga  IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit, përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, anëtarë të Komisionit Kombëtar për Reformën e Arsimit të Lartë, si dhe përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Gjatë seminarit, lektorët e ftuar trajtuan dhe diskutuan  çështje të ndryshme të menaxhimit financiar të institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri, duke përfshirë skemën aktuale të financimit dhe skemën e financimit të parashikuar nga ligjit i ri i Arsimit të Lartë. Në vijim, Prof. Enora Pruvot i njohu të pranishmit me skemat e financimit bazuar në performancë dhe modele të suksesshme të zbatimit të tyre në vende të ndryshme. Në mbyllje, përfundimet e seminarit u mblodhën në një dokument të përbashkët që do t’i përcillet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe institucioneve shtetërore përkatëse.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RINGIDEA.

Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me  Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori më 12 Nëntor 2015, vizitën monitoruese për projektin Tempus RINGIDEA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, më 12 Nëntor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “Zhvillimi i Literaturës të Informacionit dhe njohurive në vendet e Ballkanit Perëndimor” mbështet zhvillimin e programeve të literaturës së informacionit për përdorimin e tyre në kurrikulat universitare dhe programet e mësimit gjatë gjithë jetës dhe shtyrjen përpara të procesit të Bolonjës për Europën e Njohurive.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerick të Irlandës dhe përfshin 12 institucione  të arsimit të lartë në Rumani, Greqi, Britani e Madhe, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.

Për më tepër informacion: http://www.ringidea.org/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus ENCHASE.

Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me  Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus ENCHASE Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, më 12 Nëntor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “‘Përforcimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në arsimin e lartë në Shqipëri: Aplikimi i metodologjisë të bazuar kah procesit dhe rezultateve (ENCHASE)”, mbështet zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në universitetet shqiptare përmes përforcimit të kuadrit kombëtar të sigurimit të cilësisë sipas standardeve europiane të arsimit të lartë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti Koblenz-Landau në Gjermani dhe përfshin 11 institucione partnere nga  Gjermania, Italia, Cekia, Franca dhe Shqipëria.

Për më tepër : http://enchase.uni-koblenz.de

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus ConSus.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus ConSus. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit POLIS në Tiranë, më 21 Tetor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “Të lidhim Shkencën dhe Shoqërinë për Zhvillimin e Qëndrueshëm (ConSus)”, mbështet forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit midis kërkimit shkencor dhe praktikës si dhe promovimin e arritjeve të përbashkëta dhe metodave novatore nëpërmjet zhvillimit të workshopeve dhe seminareve që rrisin zhvillimin e qëndrueshëm.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Graz-it në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga  Austria, Gjermania, Irlanda, Kosova dhe Shqipëria.

Për më tepër informacionhttp://consus.allafine.com/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus CCNURCA.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus CCNURCA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, më datë 28 Shtator 2015. 

Projekti 3 vjeçar Tempus CCNURCA, mbështet reformimin e arsimit të lartë në fushën e infermierisë dhe përputhjen e tij me aftësitë dhe standardet  profesionale të vendosura për vendet anëtare të Bashkimit Europian.

Projekti është përgatitur nga Universiteti Katolik i Sint-Lieven (Belgjië) dhe përfshin katër institucione partnere nga Shqipëria, Universitetin “Fan S. Noli” të Korçës, Universitetin “Eqrem Cabej” të Gjirokastrës, Universitetin “Luigj Gurakuqi të Shkodrës dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Për më shumë informacion: http://www.ccnurca.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RESI

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus RESI. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, më datë 29 Qershor 2015.

Projekti Tempus 3 vjeçar RESI, mbështet ngritjen e programeve te studimeve Master dhe Ph.D në fushën e energjive të rinovueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe krijimin e mjeteve të bashkëpunimit ndërmjet IAL-ve dhe industrisë në këtë fushë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti Hohenheim-it në Gjermani dhe përfshin 15 institucione partnere nga Gjermania, Austria, Sllovakia, Bullgaria, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: www.resi-tempus.uni-hohenheim.de

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus U3M – AL

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus U3M – AL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, më datë 19 Qershor 2015.

Projekti U3M-AL mbështet rolin e universiteteve shqiptare në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit duke nxitur dhe zhvilluar aktivitetet 3M në shtatë universitete shqiptare.

Projekti është përgatitur nga Universiteti i Leon-it në Spanjë në bashkëpunim me 12 institucione partnere nga Spanja, Italia, Finlanda dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://u3m-al.org/

Zhvillohet Seminari Kombëtar Erasmus+ “Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”

Zyra “Erasmus+”, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me ekspertët HERE dhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit organizoi më datë 16 Qershor 2015, seminarin kombëtar me temë “Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”.

Ky seminar mblodhi së bashku anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit etj.

Seminari trajtoi sfidat e situatës aktuale të qeverisjes duke filluar nga niveli i institucionit deri në njësinë bazë të departamentit si dhe ndryshimet që sjell reforma dhe Ligji i ri i Arsimit të Larte.

Gjithashtu u prezantuan modelet më të suksesshme të qeverisjes në universitetet e vendeve më të zhvilluara evropiane, si dhe u trajtuan aspektet kryesore të organizimit të brendshëm të departamentit.

Në përfundim do të përcillet zëri i personelit të IAL-ve, në një dokument final me rekomandime për hartimin e akteve të ardhshme nënligjore.

Në këtë seminar mori pjesë dhe eksperti ndërkombëtar, Stephen Hagen, Profesor Emeritus, Zv/rektor për Menaxhimin dhe Qeverisjen në Qendrën Kombëtare të Kërkimit në Shën Peterburg, Zv/kancelar i Universitetit të Uellsit, në Britaninë e Madhe, Drejtor i Kërkimit, Biznesit dhe Inovacionit në Universitetin e Anglisë Perëndimore të Bristolit, etj

Prof Anila Paparisto-Prezantim mbi projektligjin e ALKSH dhe qeverisja

Prof Flamur Bidaj-Current Situation of the Albanian HEIs Governance

Prof Sephen Hagen-Governance Models of European Universities

Prof Sephen Hagen-What drives change in universities

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance”.

Zyra Kombëtare Erasmus+ (ish Zyra Tempus) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar që do të organizojë në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat e Arsimit të Lartë (HERE), në Universitetin e Elbasanit në datë 16 qershor 2015, me temë:

“Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”.

 

Ky seminar do të mbledhë së  bashku  rektorë, dekanë, anëtarë të stafeve akademike nga  IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës etj, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, si dhe përfaqësues të Delegacionit të BE-së në Tiranë. Seminari do të trajtojë sfidat e situatës aktuale të qeverisjes duke filluar nga niveli i institucionit deri në njësinë bazë të departamentit, ndryshimet që sjell reforma dhe ligji i ri i arsimit të lartë, si dhe do të  përcjellë zërin e personelit të IAL-ve në një dokument final me rekomandime për hartimin e akteve të ardhshme nënligjore.

 

 

Në këtë seminar do të marrë pjesë dhe eksperti ndërkombëtar, Stephen Hagen, Profesor Emeritus, Zv/rektor për Menaxhimin dhe Qeverisjen në Qendrën Kombëtare të Kërkimit në Shën Petërburg, Zv/kancelar i Universitetit të Uellsit, në Britaninë e Madhe, Drejtor i Kërkimit, Biznesit dhe Inovacionit në Universitetin e Anglisë Perëndimore të Bristolit, etj. Ai do të prezantojë modelet më të suksesshme të qeverisjes në universitetet e vendeve më të zhvilluara evropiane, si dhe do të trajtojë aspektet kryesore të organizimit të brendshëm të departamentit.

 

Pjesëmarrja juaj në këtë seminar do të na nderonte pa masë.

 

Ju mirëpresim!

Axhenda e Seminarit