Field Monitoring Visit for the Tempus Project “Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries –RESI”

The NEO + staff conducted the field monitoring visit on the Tempus RESI project. This activity was organized at the “Agricultural University of Tirana” premises, on 29 June 2015.

The 3 year RESI project supports the introduction of MSc and PHDs study programmes on Renewable Energy in the Western Balkans as well as bridge HEI’s and business companies operating in this field.

The project is coordinated by the University of Hohenheim – Stuttgart and involves 15 partner institutions from Germany, Austria, Slovakia, Bulgaria, Bosnia & Herzegovina, Montenegro and Albania.

Link: www.resi-tempus.uni-hohenheim.de

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts), and with the support of the Ministry of Education and Sports organized on June 16, 2015 at the premises of University “Aleksandër Xhuvani” in Elbasan, the national seminar on “Raising capacities of Albanian universities for internal governance”.

This event brought together academic staff members from universities in Tirana, Elbasan, Shkodra, Korca, Gjirokatra, Durres, as well as representatives from the Ministry of Education and Sports. The seminar covered the current governing challenges in universities, from the institutional to the department level, as well as changes brought by the Reform and the New Law of Higher Education in Albania.

In this activity, the lectors introduced and discussed some of the main successful models of university governance in European developed countries, as well as covered the principal aspects of department’s internal organisation.

Subsequently, the seminar conclusions structured in the form of recommendations document will feed the drafting process of the bylaws.
The seminar benefited from the inputs of the international expert Mr. Stephen Hagen, Professor Emeritus, Deputy Dean for Management and Governance in the National Research Centre in Saint Petersburg, Deputy Chancellor of the University of Wales, Director for Research, Business and Innovation in the University of Bristol Etc

Prof Anila Paparisto-Prezantim mbi projektligjin e ALKSH dhe qeverisja

Prof Flamur Bidaj-Current Situation of the Albanian HEIs Governance

Prof Sephen Hagen-Governance Models of European Universities

Prof Sephen Hagen-What drives change in universities

Field Monitoring Visit for the Tempus Project “Developing Third Mission activities in Albanian Universities (U3M – AL)”.

The NEO + staff conducted the field monitoring visit on the Tempus U3M – AL project. This activity was organized at the University “Aleksander Moisiu” premises, on 19 June, 2015.The U3M-AL project supports the role of Albanian universities in the social and economic growth of the country by promoting and organizing 3M activities in seven Albanian Universities.

The Project is prepared by the University of León in Spain in cooperation with 12 partner institutions from Spain, Italy, Finland, and Albania.

Link: http://u3m-al.org/

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts), and with the support of the Ministry of Education and Sports organized on June 16, 2015 at the premises of University “Aleksandër Xhuvani” in Elbasan, the national seminar on “Raising capacities of Albanian universities for internal governance”.

This event brought together academic staff members from universities in Tirana, Elbasan, Shkodra, Korca, Gjirokatra, Durres, as well as representatives from the Ministry of Education and Sports. The seminar covered the current governing challenges in universities, from the institutional to the department level, as well as changes brought by the Reform and the New Law of Higher Education in Albania.

In this activity, the lectors introduced and discussed some of the main successful models of university governance in European developed countries, as well as covered the principal aspects of department’s internal organisation.

Subsequently, the seminar conclusions structured in the form of recommendations document will feed the drafting process of the bylaws.
The seminar benefited from the inputs of the international expert Mr. Stephen Hagen, Professor Emeritus, Deputy Dean for Management and Governance in the National Research Centre in Saint Petersburg, Deputy Chancellor of the University of Wales, Director for Research, Business and Innovation in the University of Bristol Etc

Prof Anila Paparisto-Prezantim mbi projektligjin e ALKSH dhe qeverisja

Prof Flamur Bidaj-Current Situation of the Albanian HEIs Governance

Prof Sephen Hagen-Governance Models of European Universities

Prof Sephen Hagen-What drives change in universities

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance”

Zyra Kombëtare Erasmus+ (ish Zyra Tempus) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar që do të organizojë në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat e Arsimit të Lartë (HERE), në Universitetin e Elbasanit në datë 16 qershor 2015, me temë:

“Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”.

 

Ky seminar do të mbledhë së  bashku  rektorë, dekanë, anëtarë të stafeve akademike nga  IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës etj, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, si dhe përfaqësues të Delegacionit të BE-së në Tiranë. Seminari do të trajtojë sfidat e situatës aktuale të qeverisjes duke filluar nga niveli i institucionit deri në njësinë bazë të departamentit, ndryshimet që sjell reforma dhe ligji i ri i arsimit të lartë, si dhe do të  përcjellë zërin e personelit të IAL-ve në një dokument final me rekomandime për hartimin e akteve të ardhshme nënligjore.

 

 

Në këtë seminar do të marrë pjesë dhe eksperti ndërkombëtar, Stephen Hagen, Profesor Emeritus, Zv/rektor për Menaxhimin dhe Qeverisjen në Qendrën Kombëtare të Kërkimit në Shën Petërburg, Zv/kancelar i Universitetit të Uellsit, në Britaninë e Madhe, Drejtor i Kërkimit, Biznesit dhe Inovacionit në Universitetin e Anglisë Perëndimore të Bristolit, etj. Ai do të prezantojë modelet më të suksesshme të qeverisjes në universitetet e vendeve më të zhvilluara evropiane, si dhe do të trajtojë aspektet kryesore të organizimit të brendshëm të departamentit.

 

Pjesëmarrja juaj në këtë seminar do të na nderonte pa masë.

 

Ju mirëpresim!

Axhenda e Seminarit