Ditët rajonale informative për Erasmus +

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi 6 (gjashtë) ditë informimi në të gjithë universitetet publike rajonale në Shqipëri, ku mundësoi informacion të detajuar mbi thirrjet e vitit 2016 për aplikimet institucionale në Erasmus + dhe mundësitë aktuale për individët në kuadër të programit. Këto aktivitete tërhoqën një pjesëmarrje të gjerë nga stafet dhe studentët e universiteteve pjesëmarrëse, të cilët u përfshinë në diskutime dhe shprehën interesin e tyre për të përfituar nga mundësitë që programi Erasmus + ofron.

Ditët rajonale informative për Erasmus +, u zhvilluan si vijon: 

Dita Rajonale informative në universitetin “Aleksander Xhuvani” të Elbasanit, mbajtur më 14 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Aleksander Moisiu” të Durrësit, mbajtur më 8 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Ismail Qemali” të Vlorës, mbajtur më 7 Janar 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin  “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, mbajtur më 22 Dhjetor 2016:

 

Dita Rajonale informative në universitetin “Fan Noli” of Korcës, mbajtur më 20 Nëntor 2016:

Field Monitoring Visit for the Tempus project “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania- MArED”.

The NEO + staff conducted the field monitoring visit for the MArED project. This activity was undertaken in two separate meetings, oraganized at the University “Luigj Gurakuqi” of Shkodra premises on December 22nd, 2015 and at the University “Ismail Qemali” of Vlora premises, on January 7th, 2015.

The 3-year MArED Tempus project supports the modernisation of the maritime higher education in Montenegro and Albania and development of competent and qualified human resources in the maritime sector.

The project is coordinated by the University of Montenegro and involves 17 partner institutions from Spain, Slovenia, Austria, Croatia, Romania, Montenegro and Albania.

For additional information: http://www.mared.ac.me/