Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Re@WBC”.

Stafi i ZKE+, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “ Fuqizimi i potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë për mbështetjen e rritjes në rajonin e Ballkanit –  Re@WBC”. 

Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të ndryshme, i pari në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës me 8 korrik 2016 dhe i dyti në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të Universitetit të Tiranës, më 14 korrik 2016. 

Projekti 3 vjeçar Re@WBC (2015-18), synon fuqizimin e menaxhimit të potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit, në përputhje me strategjitë kombëtare dhe europiane për kërkuesit.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Nishit, në Serbi dhe përfshin 12 institucione partnere nga Belgjika, Britania e Madhe, Italia, Serbia, Mali i zi,  Shqipëri dhe Bosnja & Hercegovina.

Për më tepër informacion: http://rewbc.ni.ac.rs/

Zhvillohet dita rajonale informative për Erasmus + në universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, më 7 Korrik 2016.

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi  më 7 Korrik 2016, në ambientet e universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës ditën rajonale informative për Erasmus +’.

Ky aktivitet shërbeu për promovimin e dimensionit ndërkombëtar të Arsimit të Lartë të programit Erasmus +, që përfshin për Shqipërinë:

– Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

– Projektet “Rritja e kapaciteteve në Arsimin e Lartë” ose ish-projektet Tempus, përfshirë shkëmbimet speciale për stafe dhe studentë, (KA 2Capacity Building in Higher Education);

– Projektet Jean Monnet;

-Aplikimi për bursë në Masterat e Përbashkët (Joint Master Degrees);

Ky aktivitet nxiti interesin dhe tërhoqi pjesëmarrjen e stafit administrativ dhe akademik të Universitetit të Vlorës dhe studentëve të tij, të cilët nëpërmjet prezantimeve të zyrës,  rritën njohuritë e tyre mbi procesin e aplikimit në mundësitë e ndryshme të programit dhe mënyrën e përgatitjes së një projekt propozimi të suksesshëm në Erasmus+.