Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit të Tiranës.

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet për “mobilitetin ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti i Tiranës. Ky aktivitet u zhvillua më 26 Shtator 2016, në ambientet e zyrës së karrierës së  Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së.  

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Universiteti i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Universiteti i Tiranës aktualisht po zbaton 29 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 23 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion:  http://erasmusplus.al/?page_id=1199

The HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”

The Higher Education Reform Expert and the Albanian Erasmus + Office organized on July 8th, 2016 at the University “Ismail Qemali” premises, in Vlora, the HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”.

This event brought together more than 100 representatives from Albanian universities, state agencies of higher education, experts etc.

Below is the list of presentations held at the HERE workshop on “Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods”.

Seminar-Vlore-HERE-finale-Erasmus-Inovacioni-dhe-modernizimi-i-mesimdhenies-ne-IAL

APAAL_korrik_2016_temupus_UV

Teaching Methods

Perfundimet-e-Seminarit-HERE-“Inovacioni-dhe-teknologjia-e-informacionit-si-mjet-për-përmirësimin-dhe-zhvillimin-e-metodave-mësimore”