Zhvillohet takimi informues mbi Erasmus + me studentët shqiptarë.

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi ditën e premte, më date 22 dhjetor 2017 në mjediset e librarisë “Tirana Times”, në Tiranë një takim të hapur me studentët shqiptarë rreth mundësive që programi Erasmus + ofron për ta. Gjatë këtij takimi, stafi i zyrës bashkëbisedoi me studentët e pranishëm mbi bursat e ofruara në programet e shkëmbimit akademik afatshkurter dhe programet e plota master të përbashkët, hapat dhe kriteret e aplikimeve individuale si dhe i dha përgjigjie pyetjeve dhe paqartësive të tyrë.

Zhvillohet tryeza e diskutimit “Politikat Europiane për të rinjtë”, më 20 Dhjetor 2017.

Zyra Kombëtare Erasmus + mori pjesë në tryezën e diskutimit mbi “Politikat Europiane për të rinjtë”, e zhvilluar më 20 dhjetor 2017, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Ky aktivitet u organizua nga Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian i Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë aktivitetit koordinatorja e ZKE + bëri një pasqyrë të pjesëmarrjes së Institucioneve shqiptare të Arsimit të Lartë në katërvjeçarin e parë të zbatimit të programit Erasmus + dhe sfidave për të ardhmen. Aktiviteti u drejtua nga kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian të Kuvendit të Shqipërisë, me pjesëmarrjen e deputetëve të Kuvendit, rektorit,  pedagogëve dhe studentëve  të Universitetit të Tiranës, stafit të ZKE+, përfaqësuesve nga shoqatat e biznesit etj.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “QAinAL”.

Stafi i ZKE+, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri – QAinAL”. Ky aktivitet u zhvillua në një takim të përbashkët, në ambientet e Universitetit të “New York-ut” në Tiranë me 15 dhjetor 2017.

Projekti 3 vjeçar QAinAL (2015-18), synon të krijojë dhe të mbështesë proceset e sigurimit të cilësisë dhe mekanizmave të menaxhment efektiv dhe përmirësimin e të nxënit në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. Projekti koordinohet  nga Universiteti i Salzburgut, në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga Italia, Rumania, Shqipëria dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.qainal.eu

  

Tryezë diskutimi “Politikat Europiane për të rinjtë”

Programi

Programi
11.00 – 11.20 Fjalë përshëndetëse:

-Z. Genc POLLO, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian
-Prof. Dr. Mynyr KONI, Rektor i Universitetit të Tiranës
-Z. Bledi ÇUÇI, Zv. Kryetar i Komisionit të Integrimit Europian
11:20 – 11.35 Rrugëtimi 4 vjeçar i arsimit të lartë shqiptar në Erasmus +
Znj. Elona SARAÇI, koordinatore e Zyrës Kombëtare të Erasmus.
11:35 – 11.45 Universiteti i Tiranës -një histori suksesi në kuadër të Erasmus+

Z. Elton SKËNDAJ, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit. Universiteti i Tiranës.

11.45 – 12.15 Pyetje dhe Diskutime
12.15-12.45 Koktej përmbyllës

Zhvillohen takimet konsultuese me Universitetet Shqiptare për thirrjet 2018 në Erasmus +.

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi midis dative 12-19 dhjetor 2017, një numër takimesh konsultuese me stafet e caktuara nga universitetet shqiptare për përgatitjen e projekt propozimeve në kuadër të thirrjeve 2018 të programit Erasmus +. Përgjatë këtyre takimeve u mundësua informacioni më i fundit  dhe u diskutua mbi mundësitë brenda dimensionit ndërkombëtar të Arsimit të Lartë të programit Erasmus +, që përfshijnë për Shqipërinë:

– Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

– Projektet “Rritja e kapaciteteve në Arsimin e Lartë” ose ish-projektet Tempus, përfshirë shkëmbimet speciale për stafe dhe studentë, (KA2 Capacity Building in Higher Education);

– Projektet Jean Monnet;

Përfaqësues nga Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti i Mjekësisë i Tiranës, University i Arteve i Tiranës, Universiteti Aldent dhe Universiteti Luarasi morën pjesë në këto takime.

Zhvillohet takimi konsultues midis partnerëve shqiptarë në projektet për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë dhe Z. Jose Gutierrez, nga Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus +.

Më 30 Nëntor 2017, në ambjentet e Zyrës Kombëtare Erasmus +, u zhvillua takimi konsultues midis Z. Jose Gutierrez, drejtor njësie në Agjencinë Ekzekutive të programit Erasmus +  EACEA në Bruksel, koordinatores së  ZKE + dhe koordinatorëve dhe pikavë të kontaktit shqiptare në projektet e reja për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë.

Ky takim shërbeu për të trajtuar çështje të zbatimit dhe menaxhimit financiar të projekteve të përzgjedhura dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe paqartësive të partnerëve shqiptar.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “DAPEEWB”.

Stafi i ZKE+ ndërmori më 22 nëntor 2017, vizitën monitoruese për projektin Tempus “Zhvillimi dhe Përshtatja e Programeve Profesionale mbi Efiҫencën Energjitike në Ballkanin Perëndimor – DAPEEWB”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit POLIS në Tiranë.

Projekti 3 vjeçar DAPEEWB ka mbështetur modernizimin e eduktimit në Shqipëri, Kosovë dhe Malin e Zi nëpërmjet ngritjes së programeve profesionale në fushën e efiçencës së energjisë, në pesë universitete të këtyre vende.

Projekti koordinohet  nga Universiteti POLIS në Shqipëri dhe përfshin 11 institucione partnere nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Gjermania, Portugalia, Sllovakia, dhe Hollanda. Universiteti POLIS dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit janë universitetet shqiptare në projekt.

Për më tepër informacion: http://co-plan.org/tempus-dapeewb-3/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Shërbimet Mbështetëse për Rretin e Librarive”.

Stafi i ZKE+ i shoqëruar nga Z. Albert SESE BALLART, oficer politikash pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Arsimin, Rininë, Sportin dhe Kulturen në Komisionin Europian, zhvilloi më 16 nëntor 2017, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”. Ky aktivitet u zhvillua në një takim të përbashkët ambientet e Zyrës Kombëtare Erasmus+.

Projekti Erasmus + për ngritjen e kapaciteteve në arsim të lartë “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”  mbështet modernizimin e librarive në universitetet partnere nëpërmjet trajnimit të stafeve dhe reformimit të shërbimeve të tyre.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerik të Irlandës dhe përfshin 12 institucione partnere nga Rumania, Gjermania, Irlanda, Britania e Madhe, Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Mali i  Zi dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.lnss-projects.eu/bal

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit të Tiranës

Stafi i ZKE+ i shoqëruar nga Z. Albert SESE BALLART, oficer politikash pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Arsimin, Rininë, Sportin dhe Kulturen në Komisionin Europian ndërmori vizitën monitoruese për projektet e “mobilitetit ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti i Tiranës. Ky aktivitet u zhvillua më 16 Nëntor 2017, në një takim të përbashkët pranë ambienteve të Universitetit të Tiranës/Godina e Rektoratit.

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit Universiteti i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Gjatë periudhës shtator 2015 – tetor 2017 Universiteti i Tiranës ka nënshkruar apo zbatuar 56 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 22 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=2662&lang=sq

Zhvillohet takimi i parë kombëtar i Shoqatës së Alumnive të Ballkanit Perëndimor.

Koordinatorja e Zyrës Kombëtare Erasmus + përshëndeti punimet e takimit të parë kombëtar të Shoqatës së Alumnive të Ballkanit Perëndimor Erasmus, mbajtur më 15 Nëntor, 2017 në Tiranë. Ky aktivitet u fokusua në prezantimin e Shoqatës së Alumnive tek përfituesit shqiptarë të programit Erasmus dhe për diskutimin e ideve/aktiviteteve të ardhshme për rritjen e kontributit të tyre në kontekstin lokal.