Job vacancy in Erasmus+ Office Albania deadline 20November 2018

Job vacancy in Erasmus+ Office Albania

Erasmus + Office in Albania

Recruitment of one NEO staff

The European Commission applies a policy of equal opportunities.

Background

Erasmus+ is the new European Union programme that supports projects, partnerships, mobility and dialogue in education, training, youth and sport for the period 2014-2020. Built on the experience and success of existing programmes, it aims at boosting skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work in the EU and in its partner countries all over the world. Erasmus+ includes a strong international dimension notably in the fields of higher education and youth.

The Erasmus+ Programme is managed by the European Commission with the support of its Executive Agency (EACEA) in Brussels. The National Erasmus+ Offices (NEO) assists the Commission, the EACEA and the Partner Country authorities concerned in the implementation of the Erasmus+ Programme.

For additional information on Erasmus +, please consult: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Recruitment of a staff member for the Erasmus+ Office in Albania (NEO)

The mandate of the Erasmus+ Office in Albania covers all supporting, promotion, monitoring and dissemination activities related to the international dimension of Erasmus+ activities in higher education (in Key Actions 1, 2 and 3).

Start date for Employment:  02 January 2019

Salary: to be defined based on the references proposed by the EACEA in line with common  local market prices for the tasks to be performed

Workload: full time position

Location: Tirana

Description of the post:

The successful candidate will be responsible for the implementation and coordination of the following activities:

 • Contribute to the promotion, information and follow up of Erasmus+ and other relevant EU programmes: to inform the higher education institutions and all other interested parties about developments regarding Erasmus+  programmes of interest to the higher education field; contribute to organise Information Days and training sessions;
 • Support to the provision of advice to potential applicants at local level interested to apply for Erasmus+ in the field of higher education; provide assistance to find partners.
 • Support to the consultation procedures during the selection process for Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building in Higher Education.
 • Assist grant holders and partners in project follow-up and for grant agreements requirements;  help in follow-up and monitoring of on-going projects in Albania; follow-up the sustainability of completed projects; support the dissemination of project results.
 • Support in follow up of higher education issues: briefing papers and notes, as well as reports on the implementation and progress of projects in which the higher education institutions in Albania are involved. Support the activities of the Erasmus+ Higher Education Reform Experts (HEREs).
 • Work in full respect of the NEO Code of Conduct; respect the rules and procedures for the functioning of the office; support in drafting NEO implementation reports.
 • Liaise, when required from the NEO coordinator, with the Executive Agency (EACEA), the other NEOs and the European Commission and with other bodies and organisations operating in higher education;

Minimum requirements for the post

 • University degree;
 • High experience required in communication (drafting/writing reports, presenting programme objectives and results, etc.).
 • Good knowledge of the higher education system and policies in the country;
 • Good networking skills and liaising with stakeholders;
 • Excellent English language skills (oral and written). (English language certificates must be provided. In addition, a part of the interview will be carried out in English).

Other experience to be considered:

 • Previous experience in the preparation, management of international projects and more preferably in the field of Higher Education;
 • Good knowledge of Tempus and Erasmus Mundus programme and understanding of the main features of Erasmus+ programme;
 • Team spirit, commitment as well as a strong sense of initiative;
 • Excellent analytical, presentation and reporting skills;
 • Ability to work independently;
 • Good computer literacy (word, excel, power point);
 • Knowledge of another EU language would be an advantage
 • Readiness to travel extensively both inside and occasionally outside Albania.

 

How and Where to apply

Motivation letter in Albanian and CV (only Europass model) to be sent to the following email address: albania@erasmusplus.al

Please mention the following in your email subject title: “Application – NEO staff”

Deadline for applications: 20 November 2018

An acknowledgement of receipt will be sent to each applicant. In a second stage, a second acknowledgement for the interviews will be sent only to the short-listed applicants.

The selection procedure will be carried out in cooperation with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels.

Interviews  for the short-listed candidates only Early December 2014,  in Tirana (dates to be published soon)

 

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet për “mobilitetin ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës. Ky aktivitet u zhvillua më 27 shtator 2018, në ambientet e këtij universiteti.  

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Universiteti Europian i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës aktualisht po zbaton apo ka nënshkruar  38 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 16 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=1199

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus MArED

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën e impaktit të projektit Tempus Mared. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 10 korrik 2018 dhe në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali të Vlorës, më datë  27 shtator 2018.

Projekti 3 vjeçar MArED mbështeti ndërtimin e burimeve njerëzore të afta dhe të kualifikuara në detari nëpërmjet modernizimit të Arsimit të lartë Detar në Malin e Zi dhe në Shqipëri.

Projekti u përgatit  nga Universiteti i Malit të zi dhe përfshiu 17 institucione partnere nga Spanja, Sllovenia, Austria, Kroacia, Rumania, Mali i zi dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://www.mared.ac.me/

Zhvillohet aktiviteti përmbyllës dhe vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “QAinAL”.

Stafi i ZKE+, mori pjesë në aktivitetin përmbyllës dhe ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri – QAinAL”. Këto aktivitete u zhvilluan në ambientet e Universitetit “Marin Barleti” në Tiranë me 17 shtator 2018 dhe në ambientet e Hotel Adriatikut në Durrës me 18 shtator 2018.

Projekti 3 vjeçar QAinAL (2015-18) mbështeti proceset e sigurimit të cilësisë dhe mekanizmave të menaxhment efektiv dhe përmirësimin e të nxënit në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. Projekti u koordinua  nga Universiteti i Salzburgut, në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga Italia, Rumania, Shqipëria dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.qainal.eu

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “T@SK”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Drejt rritjes së ndërgjegjësimit, përgjegjësisë dhe cilësisë së punës sociale – T@SK. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës më datë 28 Qershor 2018 dhe në mjediset e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” më datë 10 Korrik 2018.

Projekti 3 vjeçar T@SK (2017-2020) synon përforcimin dhe modernizimin e Sistemit Shqiptar të Shërbimeve Sociale nëpërmjet modernizimin e Arsimit të Lartë në fushën e punës sociale dhe lidhjen e tij me mjedisin e punës duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet institucioneve akademike dhe profesionale evropiane të fushës.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Firences, në Itali dhe përfshin 7 institucione partnere nga Italia, Spanja, Portugalia dhe Shqipëria. Universiteti i Tiranës, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” janë partnerët shqiptarë në projekt.

Për më tepër informacion: http://www.taskproject.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “SPEED”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën e impaktit të projektit Tempus SPEED. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës, më datë 9 korrik 2018 dhe në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 10 korrik 2018.

Projekti 3 vjeçar SPEED mbështeti reformën akademike në fushën e shkencave sportive, duke përfshirë IAL-të e vendeve të Ballkanit Perëndimor përtej konflikteve ekzistuese, ndikoi në uljen e tensioneve dhe fuqizimin e harmonizimit në rajon, në përputhje me politikat e zgjerimit të BE-së.

Projekti u koordinua nga Universiteti i Romës “Foro Italico” dhe përfshiu  Universitetin e Sporteve të Tiranës, Universitetin e Shkodrës, Universitetin e Elbasanit,  Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Beogradit, Universitetin e Nishit, Universitetin e Novi Sadit, Universitetin Kombëtar & Kapodistrian te Athinës, Universitetin e Danimarkës Jugore dhe Universitetin e Vienës.

Për më shumë informacion:  http://tempus-speed.eu/ 

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “EduLAw”.

Stafi i ZKE+ ndërmori më 28 qershor 2018, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Futja e moduleve të së drejtave dhe ligjit në  formimin e mësuesve dhe shkencat edukative – EduLAw”. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.

Projekti 3 vjeçar EduLAw (2016-2019) synon përmirësimin e formimit të mësuesve për zhvillimin e të drejtave në shoqëri dhe trgun e punës dhe rritjen e nivelit të njohurive dhe aftësive në IAL-të duke zhvilluar module të reja on-line dhe programe novatore për formimin e mësuesve.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Lirë i Brukselit, në Belgjikë dhe përfshin 11 institucione partnere nga Beligjika, Polonia, Lituania, Bjellorusia, Rusia, dhe Shqipëria. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Durrësit janë partnerët shqiptarë në projekt.

Për më tepër informacion:  http://edulaweu.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “Master në Inovacionet Europiane për një Menaxhim të Qëndrueshëm të Territoreve Shqiptare, zonave rurale dhe bujqësisë: Instrumentet, politikat, strategjitë –SmartAL”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + SmartAL. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës më datë 1 Qershor 2018 dhe në mjediset e Zyrës Kombëtare Erasmus + më datë 7 Qershor 2018.

Projekti 3 vjeçar Smart AL (2017-2020) synon të adresojë nevojat e reja të tregut të punë në fushat e administrimit të territorit, politikave bujqësore, zhvillimit rural dhe inovacionii nëpërmjet përmirësimit të ofertës akademike dhe mjeteve të tjera.

Projekti koordinohet  nga Insituti Agronomisë Mesdhetare të Montpelliesë, në Francë dhe përfshin 7 institucione partnere nga Franca, Greqia, dhe Shqipëria. Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti i Korçës dhe Universiteti Europian i Tiranës janë partnerët shqiptarë në projekt.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus + “Integrim dhe vlerësim i njohurive të sipërmarrjes në inxhinieri dhe shkenca kompjuterike – REBUS”

Stafi i ZKE+ ndërmori më 1 Qershor 2018, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + REBUS. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës.

Projekti 3 vjeçar REBUS (2016-2019) synon zhvillimin, testimin, vlerësimin, integrimin gjithëpërfshirës dhe nevojat që nxisin modulet e hapura mësimore për të promovuar aftësitë sipërmarrëse të të diplomuarëve në Shkenca Kompjuterike, inxhinieri dhe shkenca të tjera teknike, si një ndërthurje e edukimit akademik dhe mësimëdhënies në praktikë të koncepteve të biznesit.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Sarajevos në dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe përfshin 14 institucione partnere nga Bosnjë dhe Hercegovina, Italia, Gjermania, Austria, Rusia, Kosova, Mali i Zi dhe Shqipëria. Universiteti i Elbasanit dhe Universiteti Europian i Tiranës janë prtnerët shqiptarë në projekt..

Për më tepër informacion: http://www.rebusproject.net

Zhvillohet seminari kombëtar HERE “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 24 Maj 2018, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”. Punimet e aktivitetit u përshëndetën nga Zv. Ministri i Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Z. Ervin Demo.  

Ky aktivitet mblodhi mbi 50 drejtues, pedagogë, punonjës  të zyrave të karrierës, përfaqësues të strukturave studentore dhe studentë të universiteteve të vendit të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi pengesat, hapat dhe mekinazmat e nevojshme për rritjen e angazhimit të studentëve në strukturat vendimarrëse, sigurimin e cilësisë dhe jetën universitare. Gjithashtu ku aktivitet shërbeu për të ndarë me të pranishmit dhe praktikat e mira evropiane të zbatuara për rritjen e rolit të studentëve në menaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve. Rekomandimet e dala në përfundim të aktiviteit do t’i përcillen Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit.  

Bashkëlidhur gjeni prezantimet dhe dukumentat mbështetëse të diskutuara gjatë  seminart HERE  “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Developing Student Engagement – Eve Lewis

Enhancing the student role in HEIs governance

Konkluzione, Seminari HERE “Rritja e rolit të studentëve në qeverisjen dhe menaxhimin e IAL-ve”

Students and their Support