Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet e “mobilitetit ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Ky aktivitet u zhvillua më 23 Maj 2017, në ambientet e këtij universiteti.

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit nga Univer Bujqësor i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Gjatë periudhës Shtator 2015-Maj 2017 Universiteti EPOKA ka zbatuar 22 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 13 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=1199