Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “BESTSDI”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Evolimi i edukimit akademik dhe trajnimi i qëndrueshëm profesional për infrastrukturëne të dhënve hpasinore në Ballkanin Perëndimor – BESTSDI”.  Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit  të Bioteknologjisë dhe Ushqimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, më 7 Mars 2017. 

Projekti Erasmus + 3 vjeçar BESTSDI mbështet përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë në shkencat gjeografike dhe teknologjike, infrastrukturën hapsionre dhe gjeodezike, si dhe  rritjen e impaktiti për tregun e punës dhe shoqerinë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Zagrebit në Kroaci dhe përfshin 18 institucione partnere nga Kroacia, Serbia, Shqipëria, Kosova, Bosnje Hercegovina, Gjermania, Maqedonia dhe Belgjika.

Për më tepër informacionhttp://bestsdi.eu/