Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RICUM

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus RICUM. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, më datë 25 Maj 2015.

Projekti Tempus 3 vjeçar RICUM, mbështet përmirësimin dhe zbatimin e kurrikulave të studimeve profesionale në fushën e televizionit dixhital dhe multimedial, në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Projekti është përgatitur nga Shkolla e Inxhinierisë Elektrike dhe Studimeve Profesionale të Shkencave Kompjuterike në Beograd (Serbi) në bashkëpunim me 11 institucione partnere nga Franca, Sllovenia, Serbia, Bullgaria, Mali i Zi dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://www.ricum.edu.rs/