Zhvillohet takimi konsultues midis partnerëve shqiptarë në projektet për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë dhe Z. Jose Gutierrez, nga Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus +.

Më 30 Nëntor 2017, në ambjentet e Zyrës Kombëtare Erasmus +, u zhvillua takimi konsultues midis Z. Jose Gutierrez, drejtor njësie në Agjencinë Ekzekutive të programit Erasmus +  EACEA në Bruksel, koordinatores së  ZKE + dhe koordinatorëve dhe pikavë të kontaktit shqiptare në projektet e reja për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë.

Ky takim shërbeu për të trajtuar çështje të zbatimit dhe menaxhimit financiar të projekteve të përzgjedhura dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe paqartësive të partnerëve shqiptar.