CALL 2020- U hapen thirrjet për Aplikimeve 2020 për Programet Erasmus+

– Key Action 1 (KA1) – Shkëmbim Studimor të Individit

– Key Action 2 (KA2) – Bashkëpunim për inovacion dhe shkëmbim të praktikave të mira

– Key Action 3 (KA3) – Mbështetje për reformën e politikave

– Jean Monnet activities

– Sport

Cdo institucion publik ose privat aktiv në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit mund të aplikojë për fonde në kuadër të Programit Erasmus +

Për më shumë informacion gjeni linkun më poshtë:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en