NATIONAL ERASMUS+ OFFICE ALBANIA

Starting from 2014, National Tempus Offices were transformed into National Erasmus+ Offices (NEO)…

ALBANIAN HEREs

Click here for more

 ACTIVITIES

kutia2Click here for more

National and European Documents of Higher Education

Click here for more

new 2017 CALLS IN ERASMUS+

Students throwing graduation hats

Click here for more

Latest News
November 12, 2015

Erasmus + National Info Day” held on November 11th, 2015

Prior to the “Erasmus + National Info Day” event, on November 10th 2015, Mrs Belen Enciso, project officer from EACEA and Mrs. Edit Dibra the Albanian Erasmus+   office coordinator participated to the talk show “Pasidite…
Continue reading »
October 31, 2015

Invitation to Erasmus+ “National Information Day”, on November 11th, 2015!

  The Albanian Erasmus+ Office is pleased to invite you to the Erasmus + “National Information Day” event, to be held on November 11th, 2015, at the University of Tirana, Faculty of Social Sciences premises, starting…
Continue reading »
June 24, 2015

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts), and with the support of the Ministry of Education and Sports organized on June 16, 2015 at the premises…
Continue reading »
June 8, 2015

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

 Njoftim i datës 1 Qershor 2015. (Linku) Projekti  “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” Kërkesë për shprehje interesi për shërbimin e konsulencës individuale (Shqip / Anglisht) Njoftim për prokurim shërbimi (Anglisht)…
Continue reading »
June 5, 2015

Erasmus + National Seminar on ‘Raising capacities of Albanian universities for internal governance”

 Zyra Kombëtare Erasmus+ (ish Zyra Tempus) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar që do të organizojë në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat e Arsimit të Lartë (HERE), në Universitetin e Elbasanit në datë…
Continue reading »
May 27, 2015

ERASMUS+ OPPORTUNITIES FOR STUDENT AND STAFF

Programi Erasmus + i ofron çdo studenti shqiptar  mundësinë e ndjekjes me bursë të një programi të plotë Masteri dhe Doktorature si dhe financimin e shkëmbimeve akademike afatshkurtra në një mori universitetesh evropiane.    Një…
Continue reading »
May 11, 2015

Second round call in ERASMUS + KA1 “International Credit Mobilities”.

Pas mbylljes së raundit të parë të aplikimeve, Komisioni Evropian ka vendosur të hapë një raund të dytë aplikimesh vetëm për komponentin KA1 të Erasmus+ “International Credit Mobility”.  Ky komponent ka në qendër vetëm shkëmbime studentësh…
Continue reading »
January 28, 2015

Aplikoni per shkëmbime afatshkurtra në Erasmus Mundus

Programi Erasmus Mundus i ofron çdo studenti, pedagogu apo të punësuari në Institucionet e Arsimit të Lartë  mundësinë e shkëmbimeve akademike afatshkurtra në një mori universitetesh evropiane. Pjesmarrja në program bëhet nëpërmjet aplikimit individual dhe…
Continue reading »
January 6, 2015

How to complete the Application Package in Capacity Building

Please find in the following link instructions for completing the Application Package in Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) part of  KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices .…
Continue reading »
November 12, 2014

Calendar of info days in Albania

Albanian information campaign on Erasmus+   Event Location Date        Info day for students focused on: 1.international credit mobility 2. Joint Master Degrees 3. Special mobility component in Capacity Building     Tirana; at EU…
Continue reading »
Useful links

THE EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA)

THE DIRECTORATE GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE (DG EAC)