NATIONAL ERASMUS+ OFFICE ALBANIA

Starting from 2014, National Tempus Offices were transformed into National Erasmus+ Offices (NEO)…

ALBANIAN HEREs

Click here for more

 ACTIVITIES

kutia2Click here for more

National and European Documents of Higher Education

Click here for more

new 2017 CALLS IN ERASMUS+

Students throwing graduation hats

Click here for more

Latest News
August 18, 2014

HERE’s activity report 2013

Please find here below the 2013 Activity Report for the Tempus Higher Education Reform Experts (HEREs) drawn up by the EACEA. This report outlines the support provided by the Tempus Programme and provides some examples…
Continue reading »
June 19, 2014

Albania signs the agreement for Erasmus+

On 19 June 2014, Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro respectively signed an Agreement establishing their partial participation in 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport (2014-2020). The Agreements were signed on the occasion of the 3rd Ministerial…
Continue reading »
May 29, 2014

Njoftim

Zyra Erasmus+ (ish-Zyra Tempus) në bashkëpunim me ekspertët HERE dhe Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës organizon Seminarin Kombëtar me temë “Sigurimi i Cilësisë në Arsimin e Lartë”, në mjediset e Universitetit të Vlorës, në datë…
Continue reading »
April 17, 2014

Njoftim

Zyra Erasmus+ (ish-zyra Tempus) në bashkëpunim me ekspertët HERE (Higher Education Reform Experts) dhe Universitetin Politeknik të Tiranës organizon Seminarin Kombëtar me temë “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në IAL-të shqiptare”, në mjediset e Universitetit Politeknik…
Continue reading »
Useful links

THE EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA)

THE DIRECTORATE GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE (DG EAC)