Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Kulturën, Mediat Audiovizuale në Bruksel është ngarkuar nga Komisioni Evropian për zbatimin e disa programeve të Bashkimit Evropian për arsimin, kulturën, rininë, sportet, etj, mes të cilëve dhe Erasmus+. Për më tepër informacion, kontaktoni

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Për pyetje në lidhje me pjesët e Erasmus + të menaxhuara nga Agjensia Ekzekutive, mund të kontaktoni:

Programin Master/Erasmus Mundus Joint master’s degrees

EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Mobilitete Ndërkombëtare/International Credit Mobility

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

Ndërtim Kapacitetesh në Arsimin e Lartë

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Jean Monnet

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en