Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Kulturën, Mediat Audiovizuale në Bruksel është ngarkuar nga Komisioni Evropian për zbatimin e disa programeve të Bashkimit Evropian për arsimin, kulturën, rininë, sportet, etj, mes të cilëve dhe Erasmus+. Për më tepër informacion, kontaktoni

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en