Programi Erasmus+ menaxhohet nga Agjencitë Kombëtare (National Agencies) për 28 vendet e Bashkimit Evropian, plus Islandën, Lietenshteinin, Norvegjinë, FYROM-in,  Turqinë dhe Serbinë, të cilat quhen ndryshe Vendet e Programit. Kontaktet e Agjencive Kombëtare mund t’i gjeni në vijim:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm