Cila është Zyra Erasmus+?

Duke filluar nga viti 2014, Zyrat Kombëtare Tempus u shndërruan në Zyrat Kombëtare Erasmus+ (ZKE ose NEO). Ato do të vazhdojnë të kryejnë të njëjtat funksione dhe detyra si për programin Tempus,  por duke e zgjeruar fokusin e tyre edhe në programe të tjera të Erasmus+, ku Shqipëria është e lejuar të aplikojë.
 
Zyra Shqiptare Erasmus+  funksion në mënyrë autonome, duke përfaqësuar interesat e Komisionit Evropian dhe përbën një qendër  reference për të gjithë aktorët e arsimit të lartë, aplikantët e mundshëm, përfituesit dhe të gjithë të interesuarit e tjerë në lidhje me aktivitetet e Erasmus+  në fushën e Arsimit të Lartë.  Funksionimi saj mbështetet nga Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Kulturën dhe Mediat Audiovizuale (EACEA).
 
Zyra Erasmus+  luan një rol të rëndësishëm në promovimin dhe këshillimin për aplikime në kuadër të programit Erasmus+.
 

Çfarë bën Zyra Shqiptare Erasmus+? Zyra Shqiptare Erasmus+   ushtron, ndër të tjera, këto funksione:

  • Përpunon, promovon dhe shpërndan në të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) informacionin dhe dokumentacionin e Programit Erasmus+;
  • Këshillon, informon dhe ndihmon të gjithë personat e interesuar se si të aplikojnë në projektet Erasmus+;
  • Kryen monitorimin e zbatimit të projekteve Tempus, të cilët nuk kanë përfunduar ende;
  • Mbështet dhe koordinon aktivitetet e grupit kombëtar të Ekspertëve për Reformat e Arsimit të Lartë, HERE (Higher Education Reform Experts), të cilët kanë rol këshillues dhe mbështetës për arritjen e objektivave të programit Erasmus+;
  • Kontribuon në vlerësimin e projekteve që do të paraqiten në kuadër të aktivitetit pasardhës të Tempus-it, me titull “Ngritja e Kapaciteteve të Arsimit të Lartë” në Erasmus+;

Stafi i Zyrës Shqiptare Erasmus+

Edit Dibra

Koordinatore Kombëtare e Zyrës Shqiptare Erasmus+

Edit Dibra lindi në Tiranë, më 03 shtator 1977. Ajo është e martuar dhe ka dy fëmijë,  Melvin dhe Frenkun. Ka mbaruar gjimnazin “Sami Frashëri” në Tiranë, më pas ka kryer  studimet e larta për Gjuhë dhe Letërsi Frënge në Tunizi, si dhe Masterin për Letërsi në  Universitetin e Tiranës. Ajo është specializuar në Shkollën e Administrimit Publik  (l’ENA) në Francë për Administrim Publik ku është diplomuar me vlerësimin  “Magna Cum Laude”, ndërsa praktikën e profesionale e ka kryer pranë Ministrisë së  Arsimit të Lartë dhe Kërkimit në Paris. Znj.  Edit Dibra ka filluar karrierën e saj në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në vitin 2002. Gjatë viteve 2002-2010, ka  dhënë kontributin e saj në  fusha të ndryshme të arsimit, si arsimi i lartë, njohja e diplomave, marrëdhëniet me  jashtë, projektet ndërkombëtare, analiza e politikave arsimore dhe planifikimi strategjik, si dhe inspektimi i arsimit parauniversitar. Në vitin 2011, Edit Dibra fillon punë si Koordinatore Kombëtare e Zyrës Tempus për Shqipërinë, sot Zyra Erasmus+,  në krye të së cilës qëndron aktualisht. Znj. Dibra ka një veprimtari të pasur jo vetëm në lëmin e arsimit, por dhe në fushën e përkthimeve duke sjellë në shqip më shumë se 20 tituj nga letërsia artistike botërore. Ajo është vlerësuar në vitin 2005 me çmimin e Shoqatës së Botuesve Shqiptarë si “Përkthyesja më e mirë e vitit”. Zotëron dhe flet rrjedhshëm gjuhën frënge, angleze dhe italiane.

Elona Saraci

Staf

Elona Saraçi ka lindur në Tiranë, në vitin 1972. Ajo ka mbaruar gjimnazin “Sami Frashëri” në Tiranë dhe më pas ka kryer studimet e larta për Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, ku është diplomuar në vitin 1994. Elona ka kryer studime të mëtejshme pasuniversitare për Optikë (specializim në Holografi), në Sardenjë të Italisë, në vitin 1998. Gjatë viteve 2009-2010, Elona Saraçi ka kryer studimet Master në fushën « Administrim Biznesi », pranë Fakultetit Ekonomik, në Universitetin e Tiranës. Elona është anëtarja më e vjetër e Zyrës Tempus që nga viti 1999. Ajo ka mbuluar çështje të ndryshme që lidhen me zbatimin e programit në vite, ku mund të përmendimin kontributin e saj të veçantë për koordinimin e IMG-ve (Individual Mobility Grant), HERE-ve, etj. Zotëron gjuhën angleze dhe italiane.  

 

Oltion Pengu

Staf

Oltion Pengu ka lindur në Tiranë, më 1986. Ai ka përfunduar studimet e mesme pranë Institutit  “ Harry T. Fultz” dhe më pas është diplomuar për Drejtësi pranë Universitetit të Tiranës. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet pas universitare në të Drejtë Publike. Eksperienca e tij profesionale përfshin punën në administratën publike dhe sektorin privat, në fusha si  koordinimi i ndihmës së huaj, projektet ndërkombëtare, planifikimi dhe monitorimi i politikave publike, ligj, media dhe komunikim. Gjithashtu, ai zotëron përvojë në mësimdhënien universitare. Oltioni flet rrjedhshëm Anglisht dhe Italisht.