Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “DAPEEWB”.

Stafi i ZKE+ ndërmori më 22 nëntor 2017, vizitën monitoruese për projektin Tempus “Zhvillimi dhe Përshtatja e Programeve Profesionale mbi Efiҫencën Energjitike në Ballkanin Perëndimor – DAPEEWB”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit POLIS në Tiranë.

Projekti 3 vjeçar DAPEEWB ka mbështetur modernizimin e eduktimit në Shqipëri, Kosovë dhe Malin e Zi nëpërmjet ngritjes së programeve profesionale në fushën e efiçencës së energjisë, në pesë universitete të këtyre vende.

Projekti koordinohet  nga Universiteti POLIS në Shqipëri dhe përfshin 11 institucione partnere nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Gjermania, Portugalia, Sllovakia, dhe Hollanda. Universiteti POLIS dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit janë universitetet shqiptare në projekt.

Për më tepër informacion: http://co-plan.org/tempus-dapeewb-3/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Shërbimet Mbështetëse për Rretin e Librarive”.

Stafi i ZKE+ i shoqëruar nga Z. Albert SESE BALLART, oficer politikash pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Arsimin, Rininë, Sportin dhe Kulturen në Komisionin Europian, zhvilloi më 16 nëntor 2017, vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”. Ky aktivitet u zhvillua në një takim të përbashkët ambientet e Zyrës Kombëtare Erasmus+.

Projekti Erasmus + për ngritjen e kapaciteteve në arsim të lartë “Shërbimet Mbështetëse për Rrjetin e Librarive”  mbështet modernizimin e librarive në universitetet partnere nëpërmjet trajnimit të stafeve dhe reformimit të shërbimeve të tyre.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerik të Irlandës dhe përfshin 12 institucione partnere nga Rumania, Gjermania, Irlanda, Britania e Madhe, Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Mali i  Zi dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.lnss-projects.eu/bal

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit të Tiranës

Stafi i ZKE+ i shoqëruar nga Z. Albert SESE BALLART, oficer politikash pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Arsimin, Rininë, Sportin dhe Kulturen në Komisionin Europian ndërmori vizitën monitoruese për projektet e “mobilitetit ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti i Tiranës. Ky aktivitet u zhvillua më 16 Nëntor 2017, në një takim të përbashkët pranë ambienteve të Universitetit të Tiranës/Godina e Rektoratit.

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit Universiteti i Tiranës, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Gjatë periudhës shtator 2015 – tetor 2017 Universiteti i Tiranës ka nënshkruar apo zbatuar 56 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 22 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=2662&lang=sq

Zhvillohet takimi i parë kombëtar i Shoqatës së Alumnive të Ballkanit Perëndimor.

Koordinatorja e Zyrës Kombëtare Erasmus + përshëndeti punimet e takimit të parë kombëtar të Shoqatës së Alumnive të Ballkanit Perëndimor Erasmus, mbajtur më 15 Nëntor, 2017 në Tiranë. Ky aktivitet u fokusua në prezantimin e Shoqatës së Alumnive tek përfituesit shqiptarë të programit Erasmus dhe për diskutimin e ideve/aktiviteteve të ardhshme për rritjen e kontributit të tyre në kontekstin lokal.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus “StudAVP”.

Stafi i ZKE+ ndërmori më 9 nëntor 2017, vizitën monitoruese për projektin Tempus “Zhvillimi i arsimit të lartë dhe shoqërisë nëpërmjet nxitjes së bashkëpunimit në fushën e artit dhe medias dhe partneritetit rajonal të studentëve për prodhimin e materialeve audiovizuale   –StudAVP”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës.

Projekti 3 vjeçar StudAVP (2013-2016), ka mbështetur nxitjen e punësimit tek të rinjtë  dhe bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë dhe firmave të prodhimit mediatik nëpërmjet ngritjes së një platforme elektronike dhe ndërhyrjes në kurrikulat audio-vizuale.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Arteve i Beogradit në Serbi dhe përfshin 15 institucione partnere në Serbia, Bullgaria, Sllovakia, Slovenia, Shqipëria dhe Bosnjë & Hercegovina. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit janë universitetet shqiptare në projekt.

Për më tepër informacionhttp://www.studavp.net/en/

 

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektet ICM të Universitetit “Aleksandër Moisiu” të Durrësit.

Stafi i ZKE+ ndërmori, vizitën monitoruese për projektet e “mobilitetit ndërkombëtar të krediteve” të Erasmus +, në zbatim nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit. Ky aktivitet u zhvillua më 09 Nëntor 2017, në ambientet e këtij universiteti.

Vizita monitoruese shërbeu për sigurimin e nënshkrimit të dokumentacionit të nevojshëm për ICM-të, vlerësimin e kritereve dhe transparencës së procesit të përzgjedhjes së përfituesve individual, evidentimin e shërbimeve të mundësuara për pjesëmarrësit dhe njohjes së krediteve të fituara pas mobilitetit Universiteti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit, si dhe për dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e zbatimit të këtyre projekteve.

Gjatë periudhës shtator 2015 – tetor 2017 Universiteti i Durrësit ka zbatuar 11 marrëveshje shkëmbimesh afatshkurtra, në partneritet me universitete nga 8 vende programi në Erasmus +.

Për më tepër informacion: http://erasmusplus.al/?page_id=2662&lang=sq

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “GEOWEB”.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Modernizimi i edukimit gjeodezik në Ballkanin Perëndimor, fokusuar në aftësitë dhe rezultatet e të nxënit – GEOWEB”. Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të vecanta të mbajtura në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës, më 26 shtator  2017 dhe në Zyrën Kombëtare Erasmus + më 5 Tetor 2017. Projekti 3 vjeçar GEOWEB (2015-18), synon modernizimin e arsimit gjeodezik në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë, Serbisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës dhe integrimit evropian të tyre. Ai koordinohet nga Instituti Mbretëror i Teknologjisë, në Suedi dhe përfshin 12 institucione partnere.

Për më tepër informacion: http://gidec.abe.kth.se/GEOWEB/

Zhvillohet ceremonia e përcjelljes për studentët e përzgjedhur në programin e Masterave të Përbashkët të Erasmus Mundus

Pas vlerësimit të aplikimeve në programin Erasmus Mundus, 13 studentë shqiptarë fituan të drejtën e ndjekjes me bursë të plotë të programeve master të përbashkët në ciklin akademik 2016-18.  Me rastin e fillimit të studimeve të tyre u organizua më datë 20 korrik 2016, në ambientet e Hotel Rogner  ceremonia e përcjelljes së studentëve.

Ceremonia u përshëndet nga Z. Redi Shtino, Zv. Ministër i Arsimit dhe Sportit dhe Znj. Xheni Sinakoli nga Zyra e Delegacionit të BE-së në Shqipëri. Gjatë këtij aktiviteti, Znj. Edit Dibra koordinatore e Zyrës Kombëtare Erasmus + njohu të pranishmit më mundësitë që programi ofron për studentët shqiptarë. Gjithashtu, Z. Armando Memushi nga ‘Rrjeti i Alumnëve Erasmus Mundus’ dhe dy studentë të tjerë ndan eksperiencën e tyre të studimeve në Erasmus Mundus me të pranishmit.  

Zhvillohet Dita Rajonale Informuese për Erasmus + në Vlorë, më 30 Qershor, 2017.

Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi më 30 qershor 2017 në ambjentet e Qendrës Rinore në qytetin e Vlorës, ditën rajonale informuese për programin Erasmus +. Ky aktivitet u ndoq nga mbi 40 studentë dhe pedagogë të universitetit “Fan Noli”, si dhe stafi i zyrës shqiptare Erasmus + dhe delgacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri. Gjatë ditës informuese, përveç mundësive të ofruara nga programi Erasmus +, të pranishmit u njohën me konkursin e sapo ҫelur për përgatitjen e ese-ve dhe arteve të bukra me temë “Europa ime”. Përvjetori i 30-të i programit Erasmus ishte gjithashtu tematikë e këtij aktiviteti dhe festua në mbyllje me tortën e ditëlindjes.

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Erasmus+ “Re@WBC”.

Stafi i ZKE+, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “ Fuqizimi i potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë për mbështetjen e rritjes në rajonin e Ballkanit –  Re@WBC”.

Ky aktivitet u zhvillua në dy takime të ndryshme, i pari në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës me 29 qershor 2017 dhe i dyti në ambientet e Zyrës Kombëtare Erasmus + në Tiranë, më 4 korrik 2017.Projekti 3 vjeçar Re@WBC (2015-18), synon fuqizimin e menaxhimit të potencialit kërkimor në institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit, në përputhje me strategjitë kombëtare dhe europiane për kërkuesit.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Nishit, në Serbi dhe përfshin 12 institucione partnere nga Belgjika, Britania e Madhe, Italia, Serbia, Mali i zi,  Shqipëri dhe Bosnja & Hercegovina.

Për më tepër informacionhttp://rewbc.ni.ac.rs/