Vizita Monitoruese për Projektin Tempus “Vendosja e të drejtave të njeriut në zemër të arsimit të lartë (Heart)”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus HEART. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Marin Barleti” në Tiranë, më datë 27 Prill 2015.

 Projekti Tempus ‘Vendosja e të drejtave të njeriut në zemër të arsimit të lartë HEART’ ka për qëllim kryesor të mbështesë themelimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të programeve shumë-disiplinore të edukimit të cilat përqendrohen në fushën e të drejtave të njeriut dhe qytetarisë për nivelin universitar dhe pasuniversitar në Ballkanin Perëndimor. Ky projekt përfshin një konsortium prej 11 universitetesh nga Shqipëria, Serbia, Kosova, Bosnia-Hercegovina, Mali i Zi, Gjermania, Suedi, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar.

 Për më shumë informacion: http://www.humanrightsteaching.org/

Vizita Monitoruese për Projektin Tempus “Profesionet sportive – edukimi, punësimi, zhvillimi në rajonin e Ballkanit- SPEED”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese të projektit tempus SPEED. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës, më datë 27 Mars 2015 dhe në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 30 Mars 2015.

 Projekti 3 vjeçar SPEED (Dhjetor 2013-Nëntor 2016) synon të zhvillojë reformën akademike në fushën e shkencave sportive, duke përfshirë IAL-të e vendeve të ndryshme të Ballkanit Perëndimor përtej konflikteve ekzistuese, uljen e tensioneve dhe fuqizimin e harmonizimit në rajon, në përputhje me politikat e zgjerimit të BE-së.

 Projekti është përgatitur nga Universiteti i Romës “Foro Italico”, nga tre Universitete në Shqipëri( Universiteti i Sporteve i Tiranës, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Elbasanit), nga Universiteti i Prishtinës (Kosova) dhe tre Universiteteve në Serbi (Universiteti i Beogradit, Universiteti i Nishit dhe Universiteti i Novi Sadit). Ky projekt ka partneritetin edhe të tre Universiteteve të tjera të Evropës (Universiteti Kombëtar & Kapodistrian i Athinës, Universiteti i Danimarkës Jugore, Universiteti i Vienës).

 Për më shumë informacion: http://tempus-speed.eu/

7 (Seven) Regional Information Days

7 (seven) Regional Info Days were organized by the National Erasmus+ Office in all Albanian Public universities, attracting  a great turn-out, with more than 100 staff and students attending each of them.Very lively and constructive debates took place and media coverage ensured better local dissemination. The Regional Info Days took place as the following:

 

Regional Info Day at Shkodra University  “Luigj Gurakuqi e on 10-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Vlora University  “Ismail Qemali” on 17-th of November 2014  

 

Info day in Tirana University at the Faculty of Social Sciences on 21-st of November 2014

 

Regional Info Day at Elbasan University  “Aleksander Xhuvani” on 24-th of November 2014

 

 

Regional Info Day at Durres University  “Aleksander Moisiu” on 25-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Korca University  “Fan Noli” on 27-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Gjirokastra University  “Eqerem Cabej” on 22-th of December 2014

HERE National Workshop in Shkodra Univiersity on 19-th of November 2014

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts) organized the third national workshop on Empowering universities to fulfill their responsibility for internal quality assurance, on 19-th of December 2014, at the premises of the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”.

The event was attended by over 120 participants, coming from all the Albanian universities, staff of higher education agencies, ministry officials and students. The aim of the seminar was to encourage reflection and discussion among academics, experts and ministerial representatives from all over the country on the general challenges and trends in Internal Quality Assurance mechanisms in Albanian Higher Education Institutions and the role of Tempus projects in that perspective.  For this reason, representatives of different Tempus project with focus on Quality assurance shared their experiences and discussed the impact of Tempus projects in the improvement of internal quality assurance mechanisms and processes. A very important input was given by the representatives ofEUREQA TEMPUS project (ref 530631-2012-1-BE-TEMPUS-JPGR), Mr Fatmir Mema, the vice dean of the Economic Faculty, Tirana University and Mrs Arjeta Troshani, the Dean of the Economic Faculty, Shkodra University. Moreover, Mrs. Anila Paparisto, HERE and member of the National Council for the Reform of Higher Education in Albania gave a very interesting panorama of the main challenges on Internal QA provoking lively debates among the participants. The results of this national workshop are expected to feed into the debate on the Accreditation Reform which is currently in place. This event had a very large media coverage.

National Info Day Erasmus+ (7-th of November 2014)

The Albanian Erasmus+ Office organized on the 7-th of November 2014 the “Erasmus + National  Info Day” at the premises of the Polytechnic University of Tirana.

The main scope of this Information Day was to promote the international higher education dimension of the Erasmus+ programme which includes for Albania: Credit mobility (international opening of Erasmus); Degree mobility through joint master degrees (and on-going Erasmus Mundus joint master and doctoral programmes); Capacity Building action which includes a mobility component for the neighbouring countries and the Western Balkans;Jean Monnet activities focused in European Integration issues.

This event was attended by more than 160 representatives coming from all the Albanian universities including academic, high management and administrative staff, staff of higher education agencies, Ministry of Education and Sport officials and students. Presentations for each component of Erasmus+ when Albania is eligible to apply and relevant training on how to write successful proposals was provided by Mr. Franco Burgio, project officer from the EACEA and by Mrs. Edit Dibra, the national coordinator of Erasmus+ for Albania.

Info day “Let’s talk about Erasmus+” (27-th of October 2014)

A second information day “Let’s talk about Erasmus+” was organized by the Albanian Erasmus+ Office in cooperation with the University of Tirana on the 27-th of October 2014, at Godina Liria, at Qyteti Studenti. This event was focused mainly on the Erasmus+ opportunities for students such as: Credit Mobility, Degree mobility, Erasmus Mundus exchanges and Mobility Strand in the Capacity building projects. This event attracted more than 200 students from various Albanian universities.

“Erasmus+ coffee” at EU Info center (24-th of October 2014)

The National Erasmus+ Office in Albania held an information day at the EU Information Center on 24-th of October 2014.  The informal meeting was aimed at advising students about the opportunities available to them through the Erasmus+ programme, such as scholarships for Joint Master Degrees and short-term exchange programmes. Mrs Edit Dibra, Head of the National Erasmus+ Office, gave an overview of the different programme benefits for Albanian students wanting to study abroad, and also walked them through the process of applying for a number of degrees.

This was the first of a series of planned meetings initiated by the National Erasmus+ Office and it attracted a great turn-out, with more than 80 students attending.

Erasmus+ is the EU’s programme for education, training, youth and sport for 2014-2020. Aiming to boost the skills and employability of European citizens, the programme provides opportunities for millions of Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. Erasmus+ also supports actions such as academic staff exchanges, cooperation and capacity-building in higher education and the youth sector worldwide, and grassroots sports projects.

For more: http://www.euinfocentre.al/content.php?d=176#.VGNRN9I70dd

2001 – 2013 Activities

2013

  •HERE’s national seminar on “Strengthening links between universities and businesses, at Durresi University, on 17 May 2013

  •Swedish-Western Balkan Contact Seminar and information day for Erasmus+ and Linnaeus-Palme, Tirana University, on 10-11 October 2013

 

2012 

 •Open Lecture for EU Programs at “Luarasi University”, on 9 March 2012

 •HERE’s seminar on “Reform of teaching profession” at Shkodra University, on 29 June 2012

 •Monitoring Visit for University “Aleksander Xhuvani” in Elbasan, on 7 June 2012

 • National Tempus info Day, University of  Tirana, on 26 October 2012

 •HERE’s Seminar on ““Ethics issues in academic and research activities”  in Tirana University of Arts , on 14 December 2012 

 

2011

   • Info Day in Durres University, on 21 January 2011

   •Info Day in Vlora University, on 27 January 2011

   •Info Day in Gjirokastra University, on 7 June 2011

 • Info Day in Korca University and HERE’s Seminar on “The reform of the second cycle programmes” in the University of Korça , on 21 June 2011

  •Info Day in Elbasan University and HERE  seminar on “Experiences on Doctoral Studies” in the University of Elbasan, on 27-28 October 2011

  •National Tempus info Day, Polytechnic University, on 8-9 November 2011

  •Info Day in Shkodra University, on 24 November 2011