Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus CCNURCA.

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus CCNURCA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, më datë 28 Shtator 2015. 

Projekti 3 vjeçar Tempus CCNURCA, mbështet reformimin e arsimit të lartë në fushën e infermierisë dhe përputhjen e tij me aftësitë dhe standardet  profesionale të vendosura për vendet anëtare të Bashkimit Europian.

Projekti është përgatitur nga Universiteti Katolik i Sint-Lieven (Belgjië) dhe përfshin katër institucione partnere nga Shqipëria, Universitetin “Fan S. Noli” të Korçës, Universitetin “Eqrem Cabej” të Gjirokastrës, Universitetin “Luigj Gurakuqi të Shkodrës dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Për më shumë informacion: http://www.ccnurca.eu/

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RESI

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus RESI. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, më datë 29 Qershor 2015.

Projekti Tempus 3 vjeçar RESI, mbështet ngritjen e programeve te studimeve Master dhe Ph.D në fushën e energjive të rinovueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe krijimin e mjeteve të bashkëpunimit ndërmjet IAL-ve dhe industrisë në këtë fushë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti Hohenheim-it në Gjermani dhe përfshin 15 institucione partnere nga Gjermania, Austria, Sllovakia, Bullgaria, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: www.resi-tempus.uni-hohenheim.de

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus U3M – AL

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus U3M – AL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, më datë 19 Qershor 2015.

Projekti U3M-AL mbështet rolin e universiteteve shqiptare në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit duke nxitur dhe zhvilluar aktivitetet 3M në shtatë universitete shqiptare.

Projekti është përgatitur nga Universiteti i Leon-it në Spanjë në bashkëpunim me 12 institucione partnere nga Spanja, Italia, Finlanda dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://u3m-al.org/

Zhvillohet Seminari Kombëtar Erasmus+ “Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”

Zyra “Erasmus+”, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me ekspertët HERE dhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit organizoi më datë 16 Qershor 2015, seminarin kombëtar me temë “Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”.

Ky seminar mblodhi së bashku anëtarë të stafeve akademike nga IAL-të e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Gjirokastrës, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit etj.

Seminari trajtoi sfidat e situatës aktuale të qeverisjes duke filluar nga niveli i institucionit deri në njësinë bazë të departamentit si dhe ndryshimet që sjell reforma dhe Ligji i ri i Arsimit të Larte.

Gjithashtu u prezantuan modelet më të suksesshme të qeverisjes në universitetet e vendeve më të zhvilluara evropiane, si dhe u trajtuan aspektet kryesore të organizimit të brendshëm të departamentit.

Në përfundim do të përcillet zëri i personelit të IAL-ve, në një dokument final me rekomandime për hartimin e akteve të ardhshme nënligjore.

Në këtë seminar mori pjesë dhe eksperti ndërkombëtar, Stephen Hagen, Profesor Emeritus, Zv/rektor për Menaxhimin dhe Qeverisjen në Qendrën Kombëtare të Kërkimit në Shën Peterburg, Zv/kancelar i Universitetit të Uellsit, në Britaninë e Madhe, Drejtor i Kërkimit, Biznesit dhe Inovacionit në Universitetin e Anglisë Perëndimore të Bristolit, etj

Prof Anila Paparisto-Prezantim mbi projektligjin e ALKSH dhe qeverisja

Prof Flamur Bidaj-Current Situation of the Albanian HEIs Governance

Prof Sephen Hagen-Governance Models of European Universities

Prof Sephen Hagen-What drives change in universities

Zhvillohet vizita monitoruese për Projektin Tempus RICUM

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus RICUM. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, më datë 25 Maj 2015.

Projekti Tempus 3 vjeçar RICUM, mbështet përmirësimin dhe zbatimin e kurrikulave të studimeve profesionale në fushën e televizionit dixhital dhe multimedial, në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Projekti është përgatitur nga Shkolla e Inxhinierisë Elektrike dhe Studimeve Profesionale të Shkencave Kompjuterike në Beograd (Serbi) në bashkëpunim me 11 institucione partnere nga Franca, Sllovenia, Serbia, Bullgaria, Mali i Zi dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://www.ricum.edu.rs/

Vizita Monitoruese për Projektin Tempus “Vendosja e të drejtave të njeriut në zemër të arsimit të lartë (Heart)”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus HEART. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Marin Barleti” në Tiranë, më datë 27 Prill 2015.

 Projekti Tempus ‘Vendosja e të drejtave të njeriut në zemër të arsimit të lartë HEART’ ka për qëllim kryesor të mbështesë themelimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të programeve shumë-disiplinore të edukimit të cilat përqendrohen në fushën e të drejtave të njeriut dhe qytetarisë për nivelin universitar dhe pasuniversitar në Ballkanin Perëndimor. Ky projekt përfshin një konsortium prej 11 universitetesh nga Shqipëria, Serbia, Kosova, Bosnia-Hercegovina, Mali i Zi, Gjermania, Suedi, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar.

 Për më shumë informacion: http://www.humanrightsteaching.org/

Vizita Monitoruese për Projektin Tempus “Profesionet sportive – edukimi, punësimi, zhvillimi në rajonin e Ballkanit- SPEED”

Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese të projektit tempus SPEED. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës, më datë 27 Mars 2015 dhe në ambientet e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 30 Mars 2015.

 Projekti 3 vjeçar SPEED (Dhjetor 2013-Nëntor 2016) synon të zhvillojë reformën akademike në fushën e shkencave sportive, duke përfshirë IAL-të e vendeve të ndryshme të Ballkanit Perëndimor përtej konflikteve ekzistuese, uljen e tensioneve dhe fuqizimin e harmonizimit në rajon, në përputhje me politikat e zgjerimit të BE-së.

 Projekti është përgatitur nga Universiteti i Romës “Foro Italico”, nga tre Universitete në Shqipëri( Universiteti i Sporteve i Tiranës, Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Elbasanit), nga Universiteti i Prishtinës (Kosova) dhe tre Universiteteve në Serbi (Universiteti i Beogradit, Universiteti i Nishit dhe Universiteti i Novi Sadit). Ky projekt ka partneritetin edhe të tre Universiteteve të tjera të Evropës (Universiteti Kombëtar & Kapodistrian i Athinës, Universiteti i Danimarkës Jugore, Universiteti i Vienës).

 Për më shumë informacion: http://tempus-speed.eu/

7 (Seven) Regional Information Days

7 (seven) Regional Info Days were organized by the National Erasmus+ Office in all Albanian Public universities, attracting  a great turn-out, with more than 100 staff and students attending each of them.Very lively and constructive debates took place and media coverage ensured better local dissemination. The Regional Info Days took place as the following:

 

Regional Info Day at Shkodra University  “Luigj Gurakuqi e on 10-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Vlora University  “Ismail Qemali” on 17-th of November 2014  

 

Info day in Tirana University at the Faculty of Social Sciences on 21-st of November 2014

 

Regional Info Day at Elbasan University  “Aleksander Xhuvani” on 24-th of November 2014

 

 

Regional Info Day at Durres University  “Aleksander Moisiu” on 25-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Korca University  “Fan Noli” on 27-th of November 2014  

 

Regional Info Day at Gjirokastra University  “Eqerem Cabej” on 22-th of December 2014

HERE National Workshop in Shkodra Univiersity on 19-th of November 2014

The Albanian Erasmus + Office in cooperation with the Albanian HERE team (Higher Education Reform Experts) organized the third national workshop on Empowering universities to fulfill their responsibility for internal quality assurance, on 19-th of December 2014, at the premises of the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”.

The event was attended by over 120 participants, coming from all the Albanian universities, staff of higher education agencies, ministry officials and students. The aim of the seminar was to encourage reflection and discussion among academics, experts and ministerial representatives from all over the country on the general challenges and trends in Internal Quality Assurance mechanisms in Albanian Higher Education Institutions and the role of Tempus projects in that perspective.  For this reason, representatives of different Tempus project with focus on Quality assurance shared their experiences and discussed the impact of Tempus projects in the improvement of internal quality assurance mechanisms and processes. A very important input was given by the representatives ofEUREQA TEMPUS project (ref 530631-2012-1-BE-TEMPUS-JPGR), Mr Fatmir Mema, the vice dean of the Economic Faculty, Tirana University and Mrs Arjeta Troshani, the Dean of the Economic Faculty, Shkodra University. Moreover, Mrs. Anila Paparisto, HERE and member of the National Council for the Reform of Higher Education in Albania gave a very interesting panorama of the main challenges on Internal QA provoking lively debates among the participants. The results of this national workshop are expected to feed into the debate on the Accreditation Reform which is currently in place. This event had a very large media coverage.

National Info Day Erasmus+ (7-th of November 2014)

The Albanian Erasmus+ Office organized on the 7-th of November 2014 the “Erasmus + National  Info Day” at the premises of the Polytechnic University of Tirana.

The main scope of this Information Day was to promote the international higher education dimension of the Erasmus+ programme which includes for Albania: Credit mobility (international opening of Erasmus); Degree mobility through joint master degrees (and on-going Erasmus Mundus joint master and doctoral programmes); Capacity Building action which includes a mobility component for the neighbouring countries and the Western Balkans;Jean Monnet activities focused in European Integration issues.

This event was attended by more than 160 representatives coming from all the Albanian universities including academic, high management and administrative staff, staff of higher education agencies, Ministry of Education and Sport officials and students. Presentations for each component of Erasmus+ when Albania is eligible to apply and relevant training on how to write successful proposals was provided by Mr. Franco Burgio, project officer from the EACEA and by Mrs. Edit Dibra, the national coordinator of Erasmus+ for Albania.