Monitorim  Projekti INTERBA_Platformë digjitale.

Datë: 18 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 18 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+  zhvilloi  në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit INTERBA, “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and...

Monitorim Projekti GEOBIZ_Dhjetor 17

Datë: 17 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 17 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit GEOBIZ, “Business driven problem-based learning for academic...

Monitorim  Projekti GEOBIZ_Dhjetor 17

Datë: 17 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 17 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit GEOBIZ, “Business driven problem-based learning for academic...

Monitorim Projekti QUADIC _14 Dhjetor

Datë: 14 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 14 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi në platformën digjitale TEAMS vizitën monitoruese të Projektit QUADIC, “Quality development    of international...