Monitorimi Projekti K-Force nga ZKE+, 18 Dhjetor, UT

Titulli i projektit: KFORCE Vendi: Univeristeti i Tiranws Data: 18 Dhjetor 2019   Në datë 18 dhjetor, në Universitetin e Tiranës u zhvillua monitorimi i projektin K-Force. Projekti është i mbështëtur nga programi “Ndërtim Kapacitetesh” Erasmus+, programi i BE....

Dita Kombëtare Informuese Erasmus+, 2019

Data: 17 Dhjetor 2019 Vendodhja: Europe House, Tirana, Albania   Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri me mbështetjen e Delegacionit Europian dhe Europe House organizuan, “Dita Kombëtare Informuese 2019”, më 17 Dhjetor 2019. Aktiviteti  kishte si fokus...