Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi më datë 26 Maj 2017, në qytetin e Korçës, seminarin kombëtar me temë “Rivlerësimi i programeve të studimit: lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të mësuarit”.

 

Ky aktivitet mblodhi rreth 80 pedagogë nga universitetet e ndryshme, përfaqësues nga Zyra e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ekspert të fushës, të cilët

reflektuan dhe diskutuan mbi tematika të ndjeshme si roli i hartëzimit kurrikular në arsimin e lartë,  reformimin e programeve të studimit sipas ligjit të ri të Arsimit të Lartë, lidhjen midis rezultateve të të nxënit dhe kompetencave, aftësive transversale dhe kompetencave qytetare të studentit, etj. Rekomandimet e dala në përfundim të aktiviteit do t’i përcillen Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

 

Bashkëlidhur gjeni prezantimet dhe dukumentat mbështetëse të diskutuara gjatë  seminart HERE  “Rivlerësimi i programeve të studimit: lidhja midis lëndës mësimore dhe rezultateve të të mësuarit”.

Drafti Formulari per CM

Formulari per vetvleresimin e lendes.

Kodifikimi programeve te studimit

Program lende 10 modeli 2017 Seminari HERE

Using Curriculum Mapping to Iprove Learning in Higher Education

Seminar Korce HERE Erasmus+ Curriculum mapping 26 05 2017