Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi më 4 maj 2017 në qytetin e Gjirokastrës, ditën rajonale informuese për programin Erasmus +. Ky aktivitet u ndoq nga mbi 50 studentë dhe pedagogë të universitetit “Eqerem Çabej”, si dhe stafi i zyrës shqiptare Erasmus + dhe delgacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri.  Këtë vit dita informuese në Gjirokastër u organizua si pjesë e aktiviteteve për javën ë europës 2017. Ky aktivitet shërbeu për promovimin tek të pranishmit të mundësive të programit Erasmus + dhe për prezantimin e konkursit të sapo ҫelur për përgatitjen e një ese-je apo punimi artistik visual me temë “Europa ime”. Përvjetori i 30 i programit Erasmus ishte tematikë e këtij aktiviteti dhe festua në mbyllje me tortën e ditëlindjes.