Stafi i ZKE+ ndërmori më 29 mars 2017, vizitën monitoruese për projektin Tempus “Edukimi përgjatë gjithë jetës në bujqësinë e qëndrueshme në rajonin e Alpeve-Danubit-Adriatikut –Lifeada”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Fan Noli” në Korҫë.

Projekti 3 vjeçar Lifeada (2013-2016), ka mbështetur modernizimin dhe harmonizimin e edukimit në rajonin në rajonin e Alpeve-Danubit-Adriatikut nëpërmjet ngritjes së një sistemi për edukimin përgjatë gjithë jetës në bujqësinë e qëndrueshme dhe fuqizimit të bashkëpunimit në këtë fushë midis universiteteve europiane dhe atyre në vendet partnere.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Zagrebit në Kroaci dhe përfshin 11 institucione partnere në Kroacia, Austria, Gjermania, Slovenia, Kosova, Mali i zi, Shqipëria dhe Bosnjë & Hercegovina. Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universitetin “Fan Noli” të Korcës janë universitetet shqiptare në projekt.

Për më tepër informacion: http://lifeada.sistemi.hr