Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus + “Zhvillimi i Kurrikulës për Master Europian në Shkenca Politike – euroPS”.  Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, më 13 Mars 2017. 

Projekti Erasmus + 2 vjeçar euroPS mbështet ngitjen e një programi masteri të përbashkët në Shkenca Politike të akredituar nga të gjithë partnerët e përfshirë në projekt i cili do mundësojë një diplomë të përbashkët në këtë fushë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Salzburgut në Austri dhe përfshin 10 institucione partnere. Universiteti Europian i Tiranës dhe Fakulteti i Shkencave Sociale i Universitetit të Tiranës janë përfituesit shqiptar në projekt.

Për më tepër informacion:  http://euro-ps.org/