Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus ENCHASE. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Fan Noli” të Korçës, më 5 Tetor 2016. 

Projekti 3 vjeçar “‘Përforcimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në arsimin e lartë në Shqipëri: Aplikimi i metodologjisë të bazuar kah procesit dhe rezultateve (ENCHASE)”, mbështet zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të sigurimit të cilësisë së brendshme në universitetet shqiptare përmes përforcimit të kuadrit kombëtar të sigurimit të cilësisë sipas standardeve europiane të arsimit të lartë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti Koblenz-Landau në Gjermani dhe përfshin 11 institucione partnere nga  Gjermania, Italia, Cekia, Franca dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: http://enchase.uni-koblenz.de