Takimi informues mbi Programin Erasmus + u mbajt më datë 24 Maj 2016, në ambientet e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, të Universitetit Politeknik të Tiranës. Ai zgjoi interesin dhe tërhoqi pjesëmarrjen e shumtë të stafeve akademike, stafeve administrative dhe studentëve të këtij universiteti.

Ky aktivitet i njohu më mirë të pranishmit me mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetet dhe studentët shqiptarë. Në këtë kuadër, Znj. Belen Enciso, oficere programi në Agjencinë Ekzekutive në Bruksel dhe Znj. Edit Dibra  Kordinatore e Zyrës Erasmus + në Shqipëri prezantuan komponentët kyç të programit si:   

– Rritjen e kapaciteteve në Arsimin e Lartë (KA 2 Capacity Building in Higher Education);

-Shkëmbimet afatshkurtra për stafet dhe studentët (KA1 International credit mobility);

-Jean Monnet;

Gjithashtu, anëtarët e tjerë të Zyrës Kombëtare Erasmus + informuan studentët mbi mundësitë për bursë në kuadër të masterave të përbashkët dhe partneritet Erasmus Mundus.

Takimi ishte veçanërisht i vlefshëm për të njohur pjesëmarrësit mbi disa prej elementëve kyç në përgatitjen e projekt-propozimeve të suksesshme në Erasmus + dhe për sqarimin e paqartësive dhe pyetjeve të tyre.