Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori më 24 Maj 2016, vizitën monitoruese për projektin Tempus EUREQA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Tiranës. 

Projekti 3 vjeçar EUREQA (2012-2015), ka mbështetur Universitetin e Tiranës, Universitetin “Fan Noli” të Korçës dhe Universitetin “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës në ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme institucionale për sigurimin e brendshëm të cilësisë dhe kualifikimit të stafit përmes trajnimeve, mentorimit dhe vizitave studimore.

Projekti koordinohet  nga Rrjeti i Universiteteve Evropiane në Belgjikë dhe përfshin 17 institucione partnere në Belgjikë, Holandë, Danimarkë, Austri, Finlandë, Portugali, Irlandë, Slloveni, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë  dhe Kosovë.

Për më tepër informacion: http://www.eureqa-tempus.eu/