Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin DEREL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, më datë 13 Maj, 2016.

Projekti Tempus DEREL ka mbështetur ngritjen e një programi master shkencor në Gjeo-Mjedis, pranë UPT-së. Projekti është përgatitur nga Universiteti i Firences në Itali, në bashkëpunim me 17 institucione partnere nga Spanja, Italia, Austria, Gjermania, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria.