Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus “Programi i përbashkët rajonal i studimeve doktorale në Sipërmarrje dhe Menaxhimin e NPV-ve  në vendet e Ballkanit Perëndimor (DOCSMES)”. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universiteti i Tiranës, më datë 9 Mars, 2016. 

Projekti 3 vjeçar “ Programi DOCSMES (2010-13) ka mbështetur ngitjen e Programit të Doktoraturës në Sipërmarrje dhe Menaxhimin e NPV-ve, të harmonizuar me standardet e BE-së, si dhe ka lehtësuar shkëmbimin e eksperiencave më të mira nëpërmjet mbështetjes së lëvizjeve të stafeve akademike dhe administrative dhe të studentëve të doktoraturës.  

Projekti koordinohet  nga Universiteti Alma Mater Studiorum i Bolonjës dhe përfshin 12 institucione partnere nga Italia, Spanja, Franca, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: www.docsmes.edu.mk