Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin e Errasmus + CBHE “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë privat në Shqipëri”. Ky aktivitet u zhvillua gjatë takimit çelës së projektit, në ambientet e Universitetit “EPOKA” në Tiranë, më 2 Mars, 2016.

Ky projekt synon ngritjen dhe mbështetjen e proceseve dhe mekanizmave të sigurimit të cilësisë, sigurimin e menaxhimit efektiv dhe përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit në pesë institucione të arsimit të lartë privat në Shqipëri. Projekti koordinohet nga Universiteti Paris Lodron i Salzburgut (AT) dhe përfshin gjashtë institucione partnere shqiptare: Universitetin EPOKA, Universitetin Marin Barleti të Tiranës, Universitetin Europian të Tiranës, Universitetin e New York-ut në Tiranë dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve.