Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus CCNURCA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, më datë 28 Shtator 2015. 

Projekti 3 vjeçar Tempus CCNURCA, mbështet reformimin e arsimit të lartë në fushën e infermierisë dhe përputhjen e tij me aftësitë dhe standardet  profesionale të vendosura për vendet anëtare të Bashkimit Europian.

Projekti është përgatitur nga Universiteti Katolik i Sint-Lieven (Belgjië) dhe përfshin katër institucione partnere nga Shqipëria, Universitetin “Fan S. Noli” të Korçës, Universitetin “Eqrem Cabej” të Gjirokastrës, Universitetin “Luigj Gurakuqi të Shkodrës dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Për më shumë informacion: http://www.ccnurca.eu/