Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus RESI. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, më datë 29 Qershor 2015.

Projekti Tempus 3 vjeçar RESI, mbështet ngritjen e programeve te studimeve Master dhe Ph.D në fushën e energjive të rinovueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe krijimin e mjeteve të bashkëpunimit ndërmjet IAL-ve dhe industrisë në këtë fushë.

Projekti koordinohet  nga Universiteti Hohenheim-it në Gjermani dhe përfshin 15 institucione partnere nga Gjermania, Austria, Sllovakia, Bullgaria, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina dhe Shqipëria.

Për më tepër informacion: www.resi-tempus.uni-hohenheim.de