Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus U3M – AL. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, më datë 19 Qershor 2015.

Projekti U3M-AL mbështet rolin e universiteteve shqiptare në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit duke nxitur dhe zhvilluar aktivitetet 3M në shtatë universitete shqiptare.

Projekti është përgatitur nga Universiteti i Leon-it në Spanjë në bashkëpunim me 12 institucione partnere nga Spanja, Italia, Finlanda dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://u3m-al.org/