Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + në Bruksel ka shpallur listen e prioriteteve kombëtare dhe prioriteteve rajonale të vlefshme për projekt propozimet për thirrjen e ardhshme në komponenitin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.

Lista e plotë e prioriteteve kombëtare dhe rajonale së bashku me materialin shpjegues për prioritetet gjendet në linkun e mëposhtëm.

National and cross cutting priorities call 2018

 

Regional and cross cutting priorities call 2018

 

Explanation of priorities – 2018