Stafi i ZKE+, ndërmori vizitën monitoruese për projektin Erasmus+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri – QAinAL”. Ky aktivitet u zhvillua në një takim të përbashkët, në ambientet e Universitetit të “New York-ut” në Tiranë me 15 dhjetor 2017.

Projekti 3 vjeçar QAinAL (2015-18), synon të krijojë dhe të mbështesë proceset e sigurimit të cilësisë dhe mekanizmave të menaxhment efektiv dhe përmirësimin e të nxënit në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. Projekti koordinohet  nga Universiteti i Salzburgut, në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga Italia, Rumania, Shqipëria dhe Kosova.

Për më tepër informacion: http://www.qainal.eu