Zyra Kombëtare Erasmus + zhvilloi ditën e premte, më date 22 dhjetor 2017 në mjediset e librarisë “Tirana Times”, në Tiranë një takim të hapur me studentët shqiptarë rreth mundësive që programi Erasmus + ofron për ta. Gjatë këtij takimi, stafi i zyrës bashkëbisedoi me studentët e pranishëm mbi bursat e ofruara në programet e shkëmbimit akademik afatshkurter dhe programet e plota master të përbashkët, hapat dhe kriteret e aplikimeve individuale si dhe i dha përgjigjie pyetjeve dhe paqartësive të tyrë.