NE MBESHTETJE TE PERPJEKJEVE PER TE PERFORCUAR DIMENSIONIN SOCIAL NE ARSIMIN E LARTE.

Me pjesëmarrjen e :

-HERE dhe NEO nga vendet e rajonit

-Anëtar senati te komisionit te planit strategjik

-ASCAL

-Përgjegjës departamenti

-Koordinator programi studimi

-Perfaqësues të studenteve

-Perfaqësues të zyrave SC dhe Karrierës.

 

Datë:  26 Nëntor  2019

Ora:    9.30- 16.00

Institucioni pritës: Universiteti i Tiranës, Fakulteti I shkencave të , Tiranë