Datë: 07-08 Janar, 2020
Vendodhja: Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Durrës
Organizuar: UAMD-Projekti Vtech@WBUni

Në datën 07-08 Janar 2020, në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, u mbajt mbledhja e parë ndërkombëtare e projektit “Përshpejtimi i modernizimit të universitetit në Ballkanin Perëndimor përmes teknologjisë virtuale”.

Projekti i ndërmarrë nga 11 patner, 4 nga Shqipëria (UAMD, EPOKA, Upolis, UET), 2 nga kosova (UT, UBT) dhe 5 nga vendet programe me koordinator projekti UAMD, do të zhvillohet në tre-vite dhe ka për qëllimin modernizimin e universiteteve dhe ndërtimin e shoqërisë dixhitale përmes Teknologjive Virtuale.

Për herë të parë në universitetet e Ballkanit Perendimor , prezantohet konceptin e teknologjive virtuale si një mjet për përshpejtimin e modernizimit të universiteteve, ndërsa kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë të drejtuar nga dija.

Përfituesit e drejtpërdrejtë: universitete, shkolla, mësues, studentë, industri dhe biznese rajonale.

 

Për më shumë informacion website-i i projektit:

www.vtech-project.eu