Data: 24 Maj, 2019

Vendodhja: Rektorati i Universitetit “Fan Noli”, Korçë

Organizuar: Zyra Kombëtare Erasmus+, Universiteti i Korçës.

Gjatë ditës të premte, datë 24 Maj ne Korçë u zhvillua aktiviteti informues “ Mbështetja e Institucioneve të Arsimit te Lartë në Shqipëri për rritjen e pjesëmarrjes të CBHE, Jean Monnet dhe ICM në kuadër të programit Erasmus+ 2020”. Aktiviteti mblodhi 80 të rinj, studentë dhe pedagogë, te cilët shfaqën interest të madh për mënyrën e aplikimeve apo kritereve. Aktiviteti u pasua me dy sesione sipas target grupeve të interesuara (profesorë dhe studentë), mbi mënyrën e  aplikimeve EMJMD dhe ICM. Sesioni i dytë u pasua me takimin e zyrës IRO dhe  grupeve të projekteve. Në këtë sesion u diskutuan praktikat me të mira të zyrave me marrëdhëniet ndërkombëtare për të maksimizuar mundësitë në Erasmus+. Një panair informaciondhënës mbi Erasmus+ ishte organizuar në hollin e Univeristetit gjatë gjithë paradites.

https://www.unkorce.edu.al/en