Datë: 17 Prill, 2019

Vendodhja: Ministria e Arsimit

Organizuar: HERE + ZKE+

 

 

Në datën 17 Prill 2019, në ambjentet e Ministrisë të Arsimit u zhvillua takimi midis Ekspertëve të Reformave në Arsimin e Lartë (HERE) dhe Zyrës Kombëtare Erasmus+.

Takimi kishte për qëllim kristalizimin e programit deri ne fund të  2019,  informimin mbi risitë mbi programin, aktivitetet organizuar nga SPHERE, seminaret konferencat, vizitat studimore, temat e publikimeve, etj.

Më shumë informacione për HERE gjeni në linkun: https://erasmusplus.al/?page_id=593

Më shumë informacione për SPHERE gjeni në linkun: https://supporthere.org/