Data: 21-22 Nëntor 2019

Vendi: Universiteti Vrije Bruksel (VUB), Belgjikë

Organizuar: SPHERE dhe  Universiteti i Vrije Bruksel (VUB)

 

Vizita studimore e Eksperteve të Reformave në Arsimin e Lartë (HERE), në datën 21-22 Nëntor 2019, në  Universitetin e Vrije Bruksel (VUB), demonstroi sesi universitetet e Flanders dhe Flandish po strategjizojnë dhe trajtojnë temën e përfshirjes në ndërkombëtarizim dhe lëvizshmëri, shkëmbim e studentesh dhe stafi.

Vizita studimore ishte gjithashtu një rast për të diskutuar përparësitë aktuale të BE-së për përfshirje dhe lëvizshmëri, se si ato reflektohen në programet e BE-së, dhe rezultatet e një studimi SPHERE që është porositur për të vlerësuar se si vendet partnere po reagojnë / përshtaten me këtë.

Ngjarja adreson të gjithë HERE-ve, në të gjitha nivelet e njohurive dhe përvojës në lidhje me temën: lidershipin e universitetit, stafin mësimdhënës dhe studentët dhe, duke pasur parasysh që kjo ngjarje do të trajtonte politikën dhe perspektivën e sistemit, gjithashtu përfaqësuesit e ministrisë.

Prof. F. Bidaj dhe Prof. A. Paparisto, nga ekspertet shqiptare morën pjesë në këtë aktivitet.

 

Më shumë informacion mbi aktivitetin do të gjeni: https://supporthere.org/brussels2019

Raportin e aktivitetin e gjeni tek linku i mëposhtëm:

https://supporthere.org/sites/default/files/report_here_study_visit_flanders_nov_2019_final_0.pdf