Datë: 08 Janar, 2020

Vendodhja: Universiteti Bujqësor i Tiranës

Organizuar: ZKE+ dhe UBT-Projekti LNSS

Në datën 8 Janar 2020, u zhvillua vizita monitoruese e projektit LNSS “Projekti “Shërbimet e Mbështetjes së Rrjetit të Bibliotekave: Modernizimi i bibliotekave në vendet e Ballkanit Perëndimor përmes zhvillimit të stafit dhe reformimit të shërbimeve bibliotekare.” (Library Network Support Services: Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services)

Projekti është financuar nga Komisioni Evropian nën programin “Ndërtim Kapacitetesh në Arsimin e Lartë” (CBHE). Viti i tret i projektit LNSS është mbyllur me suksese dhe dy patnerët Shqiptar UBT dhe UNIKO (Universiteti i Korçës “Fan S. Noli”), kanë arritur objektivën kryesore me sukses; modernizimi i bibliotekave, përmes zhvillimit të stafit dhe reformimit të shërbimeve bibliotekare. Bibliotekat e të dy universiteteve kanë ndërtuar kartelat dygjuhëshe, shqip dhe anglisht, dhe janë tashmë pjesë e sistemit të përbashkët të Bibliotekave të patnerëve Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Për më shumë informacion website-i i projektit:

www.lnss-projects.eu/

Më shumë informacion për programin Erasmus+, CBHE:

https://erasmusplus.al/?page_id=1114

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en