Titulli i projektit: Zhvillimi dhe Implementimi i multimedias dhe kurrikules digjitale

Vendi: Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Data: 9 Shtator 2019 

Në 9 Shtator, në ambjentet e universiteti “Aleksandër Moisiu”, u zhvillua vizita monitoruese për projektin diMTV, I mbështetur nga programi Erasmus+ i Bashkimit Europian. Projekti është zhvilluar në Shqipëri dhe Kosovë dhe ofron nje kurrikul masteri profesional në MDTV me drejtim te specializuar për producent dhe post-producent, Animacion 3D dhe proçesim të imazheve. Gjatë projektit janë ndërtuar dy laboratorë të rinj për studentët e MDTV dhe janë regjistruar 17 studentë në programin master gjatë vitit të parë akademik. Projekti ka 8 partnerë ku  3 janë shqipëtarë, Univeristeti “Aleksandër Moisiu” i Durrësit, Universiteti Epoka, dhe Radio Televizioni Shqipëtar (RTSH) dhe 5 partnerë nga Europa dhe  rajoni. Koordinator i projektit është Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu”.

Për më shumë informacion mbi projekti: http://dimtv-project.al/

Për më shumë informacion mbi programin: https://erasmusplus.al/?page_id=1114