Vendi: Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Data: 9 Shtator 2019

 

Në 9 Shtator, ZKE+ Shqipëri zhvilloi vizitën monitoruese në universitetin “Aleksandër Moisiu”, për projektet “Shkëmbime studentore dhe stafi (ICM)”, i mbështetur nga programi Eramsus+. Gjatë periudhës 2017-2019, UAMD ka lidhur 17 marrëveshje bashkëpunimi me universitete të vendeve të programit. Gjate kesaj periudhe jane zhvilluar  më shumë se 30 mobilitete te studenteve dhe 100 mobilitet mësimdhënie dhe trajnimi. Erasmus+ i mundëson studentëve të arsimit të lartë në Shqipëri dhe stafit të studiojë, të fitoj eksperiencë pune, mësimdhënie ose trajnim jashtë vendit.

 Për më shumë informacion mund të shikoni faqen e univeristeti https://www.uamd.edu.al/

Për më shumë informacion mbi programin “Erasmus+ ICM” https://erasmusplus.al/?page_id=1110