Titulli i projektit:  Financial Accounting and Controlling Curricula Development for Capacity Building Public Administration (FINAC)

Vendi: UET Centre, Tiranë

Data: 29 Gusht 2019

 

Në 29 gusht, në qëndrën UET u zhvillua takimi rajonal i projektit FINAC. Projekti është i mbështëtur nga Erasmus + dhe financohet nga Bashkimi Europian nën programin Erasmus+ CBHE, në Shqipëri dhe Serbi. Gjatë projektit, në vitet 2016-2018, është zhvilluar master professional në Audit dhe gjatë vitit të fundit janë ofruar bursa të  plota që vinin nga administracioni public për 24 studentë. Projekti ka 12 partnerë nga të cilët 2 janë shqipëtarë: Universiteti Europian i Tiranës dhe Universiteti Luigj Gurakuqi në Shkodër / Fakulteti i Ekonomisë.

Më tepër informacion mund të gjeni në faqen online të projektit: http://www.finac.org.rs/site/about

Më tepër informacion mbi “Erasmus+ CBHE programme” https://erasmusplus.al/?page_id=1114