Data: 17 Dhjetor 2019

Vendodhja: Europe House, Tirana, Albania

 

Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri me mbështetjen e Delegacionit Europian dhe Europe House organizuan, “Dita Kombëtare Informuese 2019”, më 17 Dhjetor 2019. Aktiviteti  kishte si fokus prezantimin e “Thirrjes 2019” për propozime projektesh në kuadër të programit të Bashkimit Evropian Erasmus +, i cili përfshin informacione dhe udhëzime se si të aplikoni në programet e mëposhtme: Ndërtimi i Kapaciteteve për Arsimin e Lartë, Lëvizshmëria e Mobiliteteve Ndërkombëtare, Erasmus + Mundus, Master i Përbashkët dhe Jean Monnet. Për më tepër, u prezantuan dy programe të rrjetit të studentëve nën Erasmus +: ESN dhe WBAA.

Aktiviteti mblodhi mbi 150 studente dhe 100 aktorë te ndryshëm nga Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, ku  prezantoi mundësitë për të përfituar nga programet e ndryshme të BE-së, së bashku me përvojat reale nga projektet e suksesshme. Përfaqësuesi ndërkombëtar nga Agjensia Kombëtare Erasmus + e Maqedonisë të Veriut mori pjesë në këtë aktivitet, për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri dhe Maqedonisë së Veriut, përsa i përket pjesëmarrjes në Lëvizjen e Mobiliteteve Ndërkombëtare dhe mundësive brenda skemës Jean Monnet.

Në mbylljen e aktivitetit “Dita Kombëtare Informuese 2019”, pjesëmarrësit patën mundësinë të a) Rrisin rrjetin e bashkëpunimit me Institucionet e Arsimit të Lart në Maqedonine e Veriut; b) Mësuan se si të aplikojnë në programet dhe mundësitë e ndryshme Erasmus+; c) Mësuan dhe u prezantuan për strategjitë dhe politikat kombëtare të Ministrisë së Arsimit të Lartë.

Erasmus+ National Information Day-2019

Venue: Europe House, Tirana, Albania

Date: 17th December 2019

 

Agenda

09:30-10:00 REGISTRATION OF PARTICIPANTS AND COFFEE.
10:00-10.30 WELCOME SPEECH
Delegation of the European Union to Albania,

Head of Operations Section

                                                                                  Lenka VITKOVA,

                   Moderator:  Programme Manager at European Commission 

                   Presentation of 10 selected Erasmus+ CBHE projects, 2019 Call

                                                                                          Xheni SINAKOLI

00.01 10 Projektet Fituese CBHE_2019
 SESSION 1: ERASMUS+ FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
10:30-11:30 Basic features of the Erasmus+ programme Capacity Building in the Field of Higher Education
National Erasmus+ Office, Elona SARACI

CBHE project application final -Call 2020

Albanian Coordinators of CBHE:
University of Art, Pjeter GURALUMI 
Polytechnic University of Tirana, Alma AFEJZOLLI

KA2.04 Bkstone _UPT
University of Durres ” Aleksander Moisiu”, Albana HALILI

KA2.03 VTech@WBUni_UAMD
Polis University, Flora KRASNIQI

KA2.05 Drive_UPOLIS

University of Tirana, Kozeta SEVRANI

KA2.02 INTERBA UT_K.Bakiu

Agriculture University of Tirana, Aurora HOXHA
Agriculture University of Tirana, Renata KONGOLI

European University of Tirana, Ketrina CABIRI

11:30-12:30 International Credit Mobility in Erasmus+
National Erasmus+ Office, Erida CURRAJ

KA1.01 Introduction -ICM_2020call

National Office of North Macedonia, Aleksandar BOGOJEVSKI

KA1 02 Trends in KA1 and Influence of E+

University of Tirana, Elton SKENDAJ
University of Vlora, Rezarta SINANALIAJ

KA1.03 UNIVERSITY OF VLORA – E+

University of Elbasan, Eda CELA

12:30-13:00 Presentation of Jean Monnet programme + Best Practice
   University of Vlore, Armela PANAJOTI

JM 01-A.Panajoti call2020

University of Tirana, Juliana MARKO GJINKO

JM 02 – J.MARKO case study

13:00-14:00 LUNCH
 Session 2: ERASMUS+ FOR STUDENTS
14:00-15:00 The existing possibilities within the Erasmus Mundus JMD, EM partnerships and ICM
International credit mobility for students;

                                               European University of Tirana, Ines TROSHANI 

                               02.01 ICM Case Study Students Mobility- Info Day                                            

Erasmus Mundus Joint Masters;

      National Erasmus+ Office, Erida CURRAJ

                                                                JMMundus Student: Lutjona LULAJ

                                                    02.03 How to apply EJMM, Joint Master2020

Student’s experience.

02.02 Student E+experience _Arjola

02.02 Student E+experience_O.Sidorela

02.02 Student E+ experience_A.Deda

15:00- 15:30 Erasmus Student Network (ESN Tirana)
Lutjona LULA

02.04 ESN Presentation NEO Info Day

Student’s experience-Incoming students

15:30- 16:00 Western Balkans Alumni Association (WBAA)

                                                                                                       Klaudjo KAVAJA

                                                                      02.05 WBAA Presentation Info day

Student’s experience- Alumni Student
16:00 CLOSING EVENT