Datë: 13 Dhjetor 2019

Vendodhia: Zyra Kombëtare Erasmus+, Tiranë, Shqipëri.

 

 Në datën 13 Dhjetor, 2019, u takuan në zyrat e ZKE+, koordinatorët shqiptare të projekteve fituese në programin “Ndërtim kapacitetesh”. Thirrja 2019 kurorëzoi IAL në Shqipëri me 10 projekte, 5 prej tyre jane koordinator IAL shqiptare. Në total janë 9 projekte te programit KA2, të drejtuara nga IAL në Shqipëri.  Takimi konsistoi në pergatitjen e kontentit për prezantimet dhe diseminimin e projekteve gjatë aktivitetit “Dita Kombetare e Informimit mbi Erasmus+” që do të mbahet ëe daten  17 Dhjetor 2019, tek Europe House.

 

Më shumë informacione mbi projekteve fituese:

https://erasmusplus.al/?page_id=1196

 

Më shumë informacione mbi projektet KA2:

https://erasmusplus.al/?page_id=1114